Skupina osob, která se měla podvodů dopouštět, čerpala od pojišťoven peníze za fiktivní, staré neléčené úrazy nebo za účelově prodlužované doby léčení u skutečných úrazů.

Kriminalisté obvinili celkem 21 osob, mezi nimiž byli lékaři, rehabilitační pracovníci a pojišťovací agenti. „Všichni jsou obviněni z trestného činu pojistného podvodu, některým hrozí až 10 let odnětí svobody,“ informovala mluvčí policie Markéta Janovská.

„Hlavní organizátor pracoval zároveň jako pojišťovací agent, v problematice uzavírání pojistných smluv a čerpání pojistného plnění se tedy velmi dobře orientoval,“ upřesnil Milan Kaňa, mluvčí Kooperativy, která tehdy ještě pod názvem Pojišťovna České spořitelny na podvody upozornila. „Přesto se nám podařilo propojit několik stovek pojistných událostí s organizátory podvodu. Hlavními vodítky byly opakující se typy úrazů a lékařů, kteří byli pod zprávami podepsáni,“ dodal Kaňa.

Pojistný podvod začínal právě u pojišťovacích agentů, kteří po vzájemné domluvě uzavírali s klienty smlouvy na úrazové pojištění na vysoké částky a pojistné sami platili. S pomocí několika lékařů a rehabilitačních pracovníků úrazy fingovali nebo zveličovali a uměle prodlužovali léčení.

Škoda přesahuje 51 milionů korun

„Škoda, která je obviněným kladena za vinu, přesahuje částku 51 milionů korun, z čehož zhruba 38 milionů bylo vyplaceno.

Kriminalistům se však rozsáhlým finančním šetřením podařilo zajistit takzvané náhradní hodnoty až do výše celé vyplacené částky,“ vysvětlila Janovská. Trestní stíhání bylo zahájeno pro 297 pojistných událostí.

„Osoby, které v této kauze vystupují jako svědci, to znamená osoby se zraněním, nyní vyšetřovatel vyloučil ze spisu k samostatnému řízení a míra jejich odpovědnosti bude předmětem dalšího prověřování,“ upřesnila Janovská.

Vyšetřování bylo ukončeno po mnoha letech. Podezřelé jednání zaznamenal v roce 2013 systém Pojišťovny České spořitelny.

„Máme systém, který sleduje podezřelé okolnosti a vyhodnocuje nebezpečí vzniku možného pojistného podvodu,“ řekl v roce 2015 tehdejší náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny František Mareš.

Pojišťovna upozornila policii a jelikož měla sídlo v Pardubicích, převzali vyšetřování místní kriminalisté, pro něž byla kauza Medical v mnoha ohledech výjimečná. Kromě délky vyšetřování šlo také o množství dokumentů.

„Například jen návrh podání obžaloby čítá 652 listů a jeden vyšetřovatel ho psal pět měsíců,“ uvedla Janovská. Celkový spis má pak 77 tisíc listů, na státní zastupitelství je poveze nákladní auto.

„Výslechy obviněných nebyly jednodenní záležitostí, ale často se pokračovalo další dny. Vzhledem k počtu obviněných, obhájců a samozřejmě zákonné možnosti účastnit se procesních úkonů jsme museli úkony provádět ve speciální místnosti, ve které bývalo i přes třicet zúčastněných,“ dodala policejní mluvčí.