„Jev, kdy občané států bývalého Sovětského svazu požádají o udělení tzv. národního víza, které je opravňuje k pobytu pouze v jednom konkrétním státě, nikoliv v rámci celého Schengenu, není ojedinělý,“ seznamuje mluvčí východočeské cizinecké policie Ivana Ježková s častou „fintou“ používanou nelegálními návštěvníky.

S předem připravenými „legendami“ typu „zabloudili jsme, přes Českou republiku jsme vůbec jet nechtěli, navedla nás navigace“ a podobně se policisté setkávají velmi často.

„Při pohledu na mapu a po zjištění, odkud ukrajinští občané cestují, je pro policejní hlídky hned jasné, že tyto předem připravené odpovědi jsou pouze výmluvy a snaha chránit se před zákonným postihem,“ řekla Ježková.

„Pokud bychom cizince nezajistili a nevrátili tam, kde mají pobyt legální, je pravděpodobné, že by se v pozici nelegálního migranta mohli pohybovat nejenom po území Česka, ale i dalších států,“ dodala tisková mluvčí.

Návrat do země, v níž mají vízem povolený pobyt, je možný podle dohody mezi státy o vzájemném předávání cizinců.