Podle obžaloby se měly pokusit padělanou závětí neoprávněně získat dědictví v účetní hodnotě přes 71 milionů korun. Předsedkyně Anna Bímové uvedla, že rozsudek krajský soud vynese v pátek. Ve čtvrtek v soudní síni zazní jen závěrečné řeči státní zástupkyně, obžalovaných a jejich obhájců.

Stání zástupkyně Marie Vitoušková v obžalobě, kterou přednesla 11. května letošního roku, řekla, že ženy, které pojí příbuzenské vztahy, chtěly o tučné dědictví připravit nejen pravomocné dědice po zemřelém muži, ale i stát, kterému měla část dědictví připadnout jako odúmrť.
Podle Vitouškové podvod iniciovala třiasedmdesátiletá Anna Noháčová z Rokytnice nad Jizerou. Ta dobře znala muže, který zemřel v Domově seniorů v Jenštejně 13. prosince 2004. Protože věděla že byl zámožný, měla vypracovat falešnou závěť po zůstaviteli ve svůj prospěch s datem 14. září 2004. „Dědictví po muži tvořily nejen úspory ve výši asi milionu korun a statek, ale hlavně lukrativní pozemky, které byly určeny pro plánovanou výstavbu bytů v Odoleně Vodě u Prahy,“ řekla Vitoušková s tím, že tržní hodnota majetku tak vzrostla na více než 200 milionů korun.

Na celém podvodu se měla podílet dcera hlavní obžalované Hana Háková. Ta jí údajně pro dokonalé krytí podvodu poslala závěť zemřelého muže poštou a napsala, že ji našla v domově seniorů, kde zůstavitel žil, na linkovém papíru. Dalšími obžalovanými jsou i vzdálené příbuzné Anny Noháčové – jednasedmdesátiletá Vlastimila Hofmanová a sedmapadesátiletá Jaroslava Koutecká. Ty měly padělanou závěť podepsat jako svědkyně.

Na podvodné jednání čtyř žen se přišlo při dědickém řízení po zemřelém. Podle originální závěti, kterou zůstavitel podepsal 26. prosince 2003 v Odoleně Vodě za přítomnosti dvou svědků, měl veškerý majetek připadnout oprávněným dědicům – jeho bratrovi a jeho manželce. Protože bratr zůstavitele 10. prosince 2004 také zemřel, tedy dříve než zůstavitel, jeho dědický podíl ze zákona přešel jako odúmrť na český stát. Dědické řízení dosud neskončilo.

Iniciátorka trestného činu Anna Noháčová u soudu odmítla vypovídat s tím, že vše zapomněla. V přípravném řízení na policii se přiznala, že na základě padělané závěti, kterou považovala za pravou, uplatnila nárok na majetek. Její dcera Hana Háková v soudní síni popřela, že by závěť své matce poslala. Obvinění odmítla i Hofmanová, která tvrdila, že Noháčové podepsala čistý papír. Koutecká vypověděla, že Noháčové poskytla pouze své osobní údaje.

V dalších dnech hlavní líčení probíhalo v nepřítomnosti obžalovaných žen. Až ve středu se k soudu dostavila pouze Jaroslava Koutecká. Pátečního vyhlášení rozsudku se pravděpodobně zúčastní všechny obžalované ženy.