Trestného činu se podle verdiktu soudu dopustil od podzimu 2002 do června 2003 v Hořiněvsi na Královéhradecku, kde žil společně se svou družkou a jejími dvěma dětmi.

„Za účelem vlastního sexuálního uspokojení zneužíval závislosti nezletilé dcery své družky. Opakovaně po ní požadoval, než jí dovolil jít ven, aby si stáhla spodní kalhotky, poté ji osahával zejména na přirození, ale i po celém těle. Minimálně v jednom případě mu přitom poškozená sahala na ztopořený pohlavní úd. Nejméně v jednom případě obžalovaný na poškozenou nalehával, svou rukou jí držel ruce a svýma nohama roztáhl její nohy a svlékl jí kalhotky. Poškozená však křičela a bránila se, proto obžalovaný od dalšího jednání upustil,“ uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Anna Bímová.

Podle soudních znalkyň oborů psychologie a psychiatrie nezletilá dívka jednáním obžalovaného utrpěla rozvinutou posttraumatickou stresovou poruchu, která dosud trvá. „Prognóza dalšího zdravotního vývoje poškozené je nejistá a je nutná její léčba,“ uvedla včera psycholožka Eva Čápová.

Rybka se v prosinci loňského roku k pohlavnímu zneužití dívky doznal. Stejný postoj měl i později při dalším výslechu na policii a při rozhovoru se soudními znalci oboru psychologie a psychiatrie. Při soudním líčení však Rybka svou výpověď změnil s tím, že se přiznal jen proto, aby byl na Vánoce doma u své nové družky, s níž má dítě. „Policisté mi hrozili, že když se nepřiznám, že skončím v cele až tři měsíce,“ tvrdil. Odmítl přitom, že se na dívce dopustil nezákonných praktik. Přiznal jen, že dívku natáčel kamerou nahou v koupelně. „Chtěla to,“ uvedl Rybka.

„Změnu výpovědi obžalovaného soud hodnotí jako účelovou,“ uvedla při zdůvodňování rozsudku předsedkyně senátu Anna Bímová. Jako polehčující okolnost vzal senát v úvahu dosavadní bezúhonnost Rybky. Proto mu uložil trest jeden rok nad spodní hranicí trestní sazby a místo do vězení s ostrahou ho poslal do mírnějšího nápravného zařízení s dozorem. Dále soud Rybkovi uložil ochrannou ústavní sexuologickou léčbu.
Rozsudek krajského soudu není pravomocný. Odsouzený i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.