Žena od hradeckého pracovního úřadu totiž od října do listopadu 2009 neoprávněně pobírala dávky státní sociální podpory, konkrétně rodičovský příspěvek na dítě.

„Žena totiž nesplnila oznamovací povinnost o skutečnostech, které rozhodují při výplatě sociálních dávek. Neoprávněně tak obdržela od pracovního úřadu příspěvek ve výši 7600 korun. Rodičovský příspěvek na tehdy zhruba tříapůlletého syna by ženě náležel, pokud by dítě navštěvovalo v tomtéž kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo nejvýše pět kalendářních dnů,“ uvedla mluvčí hradecké policie Anna Pešavová.

Podle doložené docházky z mateřské školy její syn školku navštívil celodenně v říjnu 2009 celkem dvanáctkrát a v listopadu stejného roku dokonce třináctkrát. Žena se k trestné činnosti přiznala a neoprávněně obdržené peníze již vrátila.