V loňském roce oslavila Městská policie Lázně Bohdadneč (MPLB) deset let od svého založení. Jaký byl tedy desátý rok její existence?

Místní policejní sbor, to je pět strážníků a dva služební psi. K plnění svých úkolů jsou strážníci vybavení dvěma hlídkovými vozy s plnou výbavou a jedním záložním vozem, který je vybaven jen částečně. Vozy jsou, mimo jiné, vybaveny kamerovým systémem, silničním rychloměrem, alkosterem, rozsáhlou výbavou pro poskytnutí první pomoci, hasícími přístroji i odchytovými pomůckami na toulavá zvířata.
V roce 2009 řešili strážníci na území města Lázně Bohdaneč a v sousední obci Rybitví celkem 5402 událostí!

Z toho bylo 43 podezření z trestného činu, kdy 31 případů bylo předáno orgánům činným v trestním řízení a k tomu bylo předáno 12 pachatelů, které strážníci zatkli přímo při činu nebo na útěku od činu. V ostatních případech bylo zjištěno, že se nejedná o trestný čin, ale třeba o přestupek. Těch strážníci odhalili 3.088, z toho jich 2442 bylo projednáno uložením pokuty v blokovém řízení a 31 bylo předáno k projednání správním orgánům. Ostatní přestupky byly pak projednány domluvou.

„Za loňský rok jsme zadrželi čtrnáct hledaných nebo pohřešovaných osob. K takto vysokému číslu přispěla nemalou měrou nová technika v hlídkových vozech. Jde o počítače, prostřednictvím kterých si strážníci mohou prověřit kontrolovanou osobu v databázi hledaných osob, registru řidičů, či si zjistit, zda kontrolované vozidlo není kradené. A to vše přímo z vozidla bez nutnosti někam telefonovat. Celkem jsme zadrželi nebo předvedli 66 podezřelých osob,“ uvedl k výsledkům svých strážců zákona vrchní strážník Pavel Řehoř.

Na protialkoholní záchytnou stanici odvezli strážníci 24 podnapilých osob. 36 osobám byla hlídkou MPLB poskytnuta první pomoc nebo převoz k lékaři. Strážníci také odchytili 66 toulavých zvířat.

Ve 34 zákrocích museli strážníci k překonání odporu použít donucovacích prostředků.
Služební psi byli použiti ve 13 zásazích k jiným účelům, než jako donucovací prostředek, hlavně k prohledání podezřelého objektu nebo k vyhledání zájmových předmětů, například odhozeného kradeného zboží nebo zjištění drog. K použití zbraně v minulém roce naštěstí nemuselo dojít ani jednou.

„Přestože došlo v roce 2009 k prodloužení dálnice a například nákladní vozidla mohou sjíždět až u Opatovic, tak se v našem městě nijak výrazná úleva v dopravě zatím neprojevila. A tak dopravní služba a boj s neukázněnými řidiči zůstane naší prioritou i nadále,“ uzavřel Řehoř.