Výdaje by měly být ještě o 3,3 milionu korun nižší než příjmy. Plusový rozdíl plně pokrývá splácení úvěru města.

Mnohem rušnější debatu než rozpočet však vyvolaly záležitosti týkající se veřejného pořádku. V pondělí se schvalovala vyhláška, která stanovuje podmínky pro pořadatele tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků.

Zněním vyhlášky se zastupitelé zabývali již na listopadovém zasedání. Jejich tehdejší návrh sklidil kritiku ze strany majitelů holických podniků a pořadatelů akcí. “Je diskriminační,“ říkali o tehdejším návrhu, podle kterého by musel každou akci v Holicích povolit tajemník města, a navíc by radnice jasně stanovovala od kdy do kdy se smí akce konat.  Od tohoto přísného znění nakonec radní ustoupili. Jejich nový návrh, který byl nakonec v pondělí přijat a vejde v platnost 1. ledna 2008, ukládá pořadatelům jmenovaných akcí pouze ohlašovací povinnost u akcí provozovaných zcela nebo zčásti mezi dvaadvacátou a šestou hodinou, a zajištění viditelně označené pořadatelské služby. Veřejný pořádek v době ohlášených akcí pak zajistí smluvně Městská policie Pardubice.

V souvislosti se zajištěním veřejného pořádku projednali zastupitelé i návrh na zřízení obecní policie, která by působila v rámci Dobrovolného svazku obcí Holice. Provozní náklady na strážníky byly odhadnuty ročně na 3,4 milionu korun, přičemž suma na zřízení obecní policie znamená ještě dalších 2,3 milionu. Zastupitelé se shodli na tom, že v takovém případě se Holicím vyplatí dál využívat služby Městské policie Pardubice. Ty totiž vyjdou levněji - asi na půl milionu korun ročně v případě, že strážníci do města zavítají dvakrát až třikrát týdně.