Provozovatelka pohřební služby se u soudu domáhala na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje zaplacení částky 7 220 korun s příslušenstvím jako úhrady nákladů na převoz ostatků zesnulého po pitvě, nařízené policií a provedené v nemocnici v Pardubicích, do Děčína, coby místa posledního rozloučení.

Okresní soud v Pardubicích v květnu rozhodl, že tuto žalobu zamítá s tím, že následný převoz ostatků byl proveden již v zájmu objednatelky pohřbu. „Stěžovatelka v tomto případě namítla, že šlo o zásah do práva na spravedlivý proces podle Listiny základních práv a svobod, který vnímá v tom, že obecný soud nesprávně interpretoval příslušná ustanovení zákona o pohřebnictví, dospěl-li k závěru, že převoz měla hradit objednatelka pohřbu, a nikoli policie, která pitvu nařídila," uvedl předseda senátu Ústavního soudu Jaromír Jirsa.

POHŘEB V DĚČÍNĚ

Ústavní soud se věcí zabýval od července, rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích však rušit nebude. Zákon sice připouští, že náhradu nákladů za převoz ostatků po policii požadovat lze, ale pouze v tom rozsahu, v jakém by jinak realizován nebyl. Jinými slovy, na pohřeb v Děčíně by ostatky zamířily tak jako tak.

„Ústavní soud dospěl k závěru, že okresní soud vyložil relevantní ustanovení zákona ústavně konformním způsobem. Vyšel z řádně zjištěného skutkového stavu a konstatoval, že ustanovení zákona, kterými stěžovatelka argumentuje, se vztahují na situace odlišné, než jaká nastala v daném případě. Převoz z Pardubic, kde došlo k úmrtí, do Děčína jako místa posledního rozloučení, byl proveden v zájmu objednatelky pohřbu a nezávisle na provedení pitvy," sdělil Jaromír Jirsa. Ústavní soud proto stížnost ve svém usnesení odmítl jako neopodstatněnou.