Nejprve však policisté museli prokázat svou fyzickou zdatnost. Kontrolované osoby se totiž po jejich příchodu rozeběhly do všech stran.

„Jeden z cizinců se po výzvě k prokázání totožnosti dal na útěk a ze stavby bytového domu se rozběhl mezi obytné domy, odhodil ochrannou přilbu a reflexní vestu. Dostižen byl brzy. Asi dvě stě metrů od pracoviště skončil s pouty na rukách,“ popsal Martin Demek z odboru cizinecké policie.

Zdroj: Youtube

Na jiném staveništi začal dělník utíkat po rozsáhlé stavbě. Pomocí schodišť a žebříků, které za sebou shazoval, běžel až na střechu. Rozeběhl se po nejvyšších patrech spojitých budov a na poslední z nich se ukryl.

„Práci policie ztížila skutečnost, že někteří další dělníci uklidili poházené žebříky. Spojité střechy byly v rozdílných výškových úrovních, na střeše byl systém vzduchotechniky i složený stavební materiál,“ vysvětlil Demek. I tak se policistům podařilo cizince zadržet, ten už dále nekladl odpor.

Hrozí jim vyhoštění

Případy spojuje, že cizinci vstoupili na území České republiky v rámci bezvízové dohody. Ta je však omezena pro nevýdělečnou činnost. Pokud zde chce cizinec pracovat, musí mít potřebné vízum a povolení úřadu práce.

„Z výpovědí cizinců vyplynulo, že si této povinnosti byli vědomi, ale o povolení k zaměstnání ani neměli snahu na zastupitelském úřadě žádat,“ dodal tiskový mluvčí policie Jiří Tesař.

S cizinci bylo zahájeno řízení o vyhoštění. Od počátku roku zahájila cizinecká policie v Pardubickém kraji 97 správních vyhoštění a vydala 55 rozhodnutí, která cizincům mohou znemožnit vstup na území Evropské unie až na pět let.