Řízením bylo prokázáno, že se dopustil trestných činů zneužívání informací v obchodním styku a poškozování věřitele. Rozsudek ještě není pravomocný. Martin Novák podnikal v oboru nákupu a prodeje potravinářského zboží, a to prostřednictvím dvou firem, které měly sídlo na stejné adrese ve Vysokém Mýtě.

V první z nich, společnosti s ručením omezeným L.T.C., byl jednatelem a společníkem. V druhé, akciové společnosti s názvem LTC, byl předsedou představenstva.

Původní „eseróčko“ bylo vlastníkem ochranné známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Známka měla cenu něco přes 1, 3 milionu korun. První obchodní společnost se dostala do finančních problémů, byla zadlužená a hrozil jí konkurz.
Jak uvedla v obžalobě státní zástupkyně Eva Jirásková, Martin Novák uzavřel 1. října roku 1999 za společnost L.T.C. smlouvu, podle níž druhá firma LTC mohla bezplatně užívat ochrannou známku úpadce až do doby jejího vydražení v rámci exekučního řízení.
Tím zvýhodnil akciovou společnost před společností s ručením omezeným, která známku vlastnila. Podnikatel známku nevedl v účetnictví obchodní společnosti L.T.C.

Po prohlášení konkurzu na tuto firmu až do jeho ukončení zatajil správkyni konkurzní podstaty, že ji úpadce vlastní. „Následkem čehož ochranná známka v hodnotě 1,321 milionu korun nebyla zahrnuta do konkurzní podstaty ke škodě věřitelů,“ sdělila soudu státní zástupkyně Eva Jirásková. Předložila seznam 53 věřitelů.

„Svým jednáním způsobil škodu ve výši 1,321 milionu korun, kterou by společnost obdržela za desetileté využívání ochranné známky v případě uzavření licenční smlouvy,“ řekla státní zástupkyně.
Nezákonné jednání obžalovaného vyšlo najevo až po skončení konkurzního řízení, kdy na Nováka podala jeho bývalá společnice trestní oznámení.

Krajský soud rozhodl, že Martin Novák spáchal trestný čin zneužívání informací v obchodním styku a dále trestný čin poškozování věřitele. Uložil mu peněžitý trest ve výši sto tisíc korun.

V případě, že by částku nezaplatil, stanovil soud náhradní trest, a to šest měsíců ve vězení. Martin Novák i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda s trestem souhlasí či podají odvolání.