Případ jezírka v areálu bývalé cihelny u Mikulovic, které bylo zavezeno odpadky, se opět nepodařilo vyřešit. Okresní soud v Pardubicích líčení odročil na únor příštího roku.

Tato kauza se táhne už více než čtyři roky. Jednatel firmy Skládka Elzet Luděk Zahradník je obviněn, že vodní plochu zavezl odpadky, čímž údajně zničil životní prostředí několika druhům zvláště chráněných živočichů.

„Podle nás je jezírko zavezeno nelegálně,“ domnívá se Václav Průšek z mikulovického ekologického sdružení, které se v celém případu angažuje. Podnikatel Luděk Zahradník je přesvědčen o opaku. Úřady mu totiž stavbu nejprve povolily, poté byl ale nucen žádat o výjimku ministerstva životního prostředí, která však nebyla ani po deseti letech vyřízena.

„Výjimku však nepotřebuji, protože mohu dál postupovat podle původního stavebního povolení,“ řekl před soudem Luděk Zahradník. V době vydání stavebního povolení neměl ke stavbě nikdo žádné připomínky. V roce 2000 si ovšem na vznikající skládku stěžovala obec Mikulovice. Stavební úřad však v té době konstatoval, že je vše v souladu s územním rozhodnutím.

Okresní soud v Pardubicích již v květnu letošního roku rozhodl, že Luděk Zahradník je vinen, ale upustil od jeho potrestání. Proti tomuto verdiktu se odvolaly obě strany, a tak musel tento případ řešit i Krajský soud v Hradci Králové, který kvůli nedostatečným důkazům a neudělení trestu pro Zahradníka poslal kauzu zpět do Pardubic.

Včerejší soudní líčení nenabídlo žádné nové skutečnosti. Soudce Jan Šlosar vyslechl obžalovaného a jednu svědkyni. Poté případ odročil s tím, že je nutné, aby experti posoudili hranice území, na kterém se měly vyskytovat zvláště chráněné druhy živočichů. Dále by měl znalec zjistit, zda podnikatel opravdu postupoval v souladu se všemi předpisy.

„Stanovení hranic biotopu je důležité, protože to může rozhodnout o tom, zda se jedná o trestný čin či přestupek,“ nechal se slyšet Jan Šlosar.
Hlavní líčení poté odročil na 6. února příštího roku s tím, že se toto datum může ještě změnit, pokud se do té doby nepodaří získat znalecké posudky.

Lukáš Dubský