Okresní soud v Pardubicích ve středu již potřetí zprostil obvinění Pavla Řehoře a Patrika Trojana – dva strážníky Městské policie Lázně Bohdaneč. Přes rok se táhnoucí soudní spor se opakuje v kruzích. Okresní soud prohlásí strážníky za nevinné a státní zástupkyně podá odvolání. Nejinak tomu bylo i nyní.

Podstata sporu přitom zůstává téměř stejná. Jde o dva zákroky. V prvním případě měli strážníci údajně zneužít své pravomoci, když zastavili podnapilou řidičku projíždějící zákazem vjezdu a po jejím spolujezdci, jako svědkovi protiprávního jednání, požadovali prokázání totožnosti. Tímto případem se soud již zabýval v minulém líčení a svědectví poškozeného Foršta zhodnotil jako krajně nedůvěryhodná.

Špatný obviněný

„V případu Foršt by navíc neměl být obviněn strážník Trojan, ale strážník Dlesek, který pana Foršta vyzval k prokázání totožnost a podrobení se dechové zkoušce. Tento fakt je ze strany obžaloby neustále opomíjen z nám neznámého důvodu," konstatoval obhájce obou strážníků Pavel Jelínek.

Hlavní líčení se ve středu zaobíralo ale případem druhým. Tím byl pokus o ujetí dopravní kontrole a následná zběsilá honička se Zdeňkem Posteltem. Mladík s bohatou kriminální minulostí rozpoutal honičku, která skončila až v Pardubicích a po dopadení strážníky měl utrpět újmu na zdraví. Verze obou stran, jak k tomu došlo, se ale diametrálně liší.

Podle Posteltovy verze jej měli strážníci cestou na služebnu opakovaně bít tak, že utrpěl ztrátu náhrad předních zubů a podlitinu pod okem. Předvolaný soudní znalec ale tuto verzi nemohl potvrdit s tím, že úraz mohl vzniknout také zcela jinak – tedy při samotném zatýkání, při kterém zatýkaný mladík s policisty nespolupracoval.

„Soud zákrok nepovažuje za nepřiměřený, ale naopak za rozhodný a adekvátní situaci i pro chování zatčeného v dané situaci. Jeho nespolupráce byla dostatečným důvodem k razantnějšímu zákroku. Stejně jako přiměřené pak soud hodnotí i následné předvedení na služebnu městské policie. Násilné zacházení, která zmiňuje obžaloba nebylo důkazními prostředky nijak doloženo, částečně jej ve své výpovědi před soudem vyvrátil i sám Postelt, a také doložená lékařská zpráva žádná zranění, které popsala obžaloba, tedy zranění způsobená údery pěstí nebo kopy, nedokládá," konstatoval již dříve soudce okresního soudu Jan Šlosar.

Mnohem důležitější tak byla výpověď znalce z oblasti psychologie, kterou si odvolací krajský soud vyžádal k doplnění.

Výpověď přibarvil

Soudní znalec v ní mimo jiné konstatoval, že zadržený Zdeněk Postelt, který byl při posouzení shledán jako neklidný, netrpělivý i agresivní, mohl svou výpověď přibarvit. Sám Postelt vzhledem ke svému psychologickému profilu a pod tlakem emocí si mohl situaci vnímat jinak, než se ve skutečnosti odehrála a stavět se do role poškozeného. Soudní znalec pak navíc konstatoval, že z psychologického profilu policistů nevyplývá, že by se po samotném zákroku měli tendence mstít. V Posteltův neprospěch pak mluví i opakované lživé výpovědi v jeho minulé trestné činnosti.

„Z pohledu věrohodnosti se soud přiklání spíše na stranu strážníků. V tomto případě nicméně nemůže na základě provedených důkazů přesně dovodit konkrétní děj událostí tak, aby o rozsudku nevznikly oprávněné pochybnosti a proto strážníky zprošťuje obžaloby," konstatoval soudce Jan Šlosar.

Proti rozsudku se opět na místě odvolala státní zástupkyně, příští líčení tak bude probíhat před krajským soudem v Pardubicích.