1808 zemřel Jan Ribischar, majitel papírny v Opatovicích nad Labem

1853 se narodil Jaroslav Vrchlický, jeden z nejplodnějších českých básníků, čestný občan Pardubic

1871 se narodil v Pardubicích Otokar Pospíšil, ředitel školy a spisovatel pro mládež

1875 se narodil PhMr. Adolf Prouza, majitel býv. staré lékárny „U černého orla“ na Pernštýnském nám. v Pardubicích

1881 se narodil JUDr. Jan Frýba, advokát, v období 1932-38 starosta Pardubic

1885 se narodil Ing. František Tippl, 1910-21 měřičský rada v Pardubicích

1900 se narodil Václav Vágner, správce zdymadla v Srnojedech, kustod numismatických sbírek pardubického muzea

1915 nastoupil do funkce vedoucího lékaře a ředitele lázní v Bohdanči MUDr. František Veselý, býv. vrchní ředitel Lázní Luhačovice

1926 byla v Moravanech zřízena samostatná telefonní ústředna

1929 se narodil Josef Sedlařík, hudební pedagog, dlouholetý ředitel Lidové umělecké školy v Holicích

1936 se narodil v Pardubicích Jaroslav Cheben, malíř a grafik, od r. 1960 žijící a tvořící v Hradci Králové

1937 byl hudební skladatel dr. Josef Bohuslav Foerster jmenován čestným občanem města Pardubic

1942 zemřel v Pardubicích Josef Pražák, vrchní inspektor drah v.v., odborný spisovatel, znalec umění Josefa Mánesa

1947 se narodila v Pardubicích malířka a grafička Šárka Macháčková

1949 zemřel JUDr. Josef Němeček, od 1919 vrchní poštovní rada Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1950 zemřel pardubický rodák soudce JUDr. Bohuslav Gebauer, autor studie „Východočeské otrokářství“

1971 se narodil v Pardubicích Vlastimil Bičík, soudobý pardubický pianista, varhaník a hudební pedagog

1977 zemřel holický rodák František Kment, akad. sochař, prof. odborné sochařské školy v Hořicích a AVU v Praze

1980 se narodil Tomáš Rolínek, extraligový útočník hokejistů HC Moeller Pardubice, český reprezentant

2006 se konala v Aule Arnošta z Pardubice na Univerzitě Pardubice inaugurace v pořadí čtvrtého rektora této pardubické vysoké školy Jiřího Málka. (Miroslav Klimpl)