Rekonstrukce, která začala v dubnu, vyšla na 18 milionů korun a investorem byl zřizovatel gymnázia, Pardubický kraj. „Byla v řešení poslední tři roky. S krajem jsme se dohodli, že vyčlení finanční prostředky v rozpočtu. Renovovalo se od dubna do srpna, v tuto chvíli je už hotovo a vaříme,“ uvedl ředitel Gymnázia Mozartova Marek Výborný.

Oprava kromě letních prázdnin zasáhla i tři měsíce minulého školního roku. „Obědy jsme v té době se souhlasem Krajské hygienické stanice připravovali v nedaleké jídelně Základní školy nadporučíka Eliáše,“ dodal Výborný.

UŠETŘÍ ČAS TAKÉ NA MOUČNÍKY A SALÁTY
Podle vedoucí školní jídelny Radky Vinklerové znamená investice velký krok vpřed při vaření a vydávání obědů: „Nové vybavení znamená usnadnění práce pro naše zaměstnankyně. Doufám, že budeme mít čas i na výrobu salátů nebo moučníků.“

„Ve školní kuchyni se změnily dispozice jednotlivých částí, aby odpovídaly modernímu provozu. Kromě výměny všech rozvodů vody a elektřiny se vyřešila i vzduchotechnika, všude jsou nové podlahy a také moderní gastrotechnologie,“ popsal novinky náměstek hejtmana Roman Línek.

V jídelně nepřipravují obědy jen pro žáky gymnázia, mezi zhruba pěti sty strávníky jsou i žáci jedné základní školy a cizí strávníci.

V Pardubickém kraji funguje 465 školních jídelen: 405 obecních, 43 krajských, 14 soukromých, 2 církevní a 1 státní. Za obědy pro jedno dítě rodiče platí měsíčně zhruba 500 korun, z nich se hradí pouze potraviny. Platy kuchařů hradí ministerstvo, provoz jídelen pak zřizovatel, nejčastěji obec či kraj. (buk, pro)