V říjnu 2016 jedenáct aktivistů Greenpeace obsadilo chladící věž chvaletické elektrárny. Nahoře vydrželi dva dny, na věži vyvěsili transparent a poté dobrovolně sestoupili. Policie v květnu pěti z nich sdělila obvinění z trestného činu poškození cizí věci, u dalších šesti osob řízení probíhá v jejich domovských zemích. Při výstupu totiž aktivisté do betonového pláště zasekali horolezecké skoby a tím ji poškodili.

Policisté Krajské pořádkové jednotky Pardubického kraje vylezli na ochoz chladící věže za aktivisty.
Jedenáct aktivistů obsadilo chladící věž chvaletické elektrárny

Pět z nich (dva muži a tři ženy) nyní uhradilo 407 780 korun firmě Severní energetická. Jenže právě částka bude dále sporným bodem.

"Právě takto vysoká částka stála na faktuře firmy, která zamazávala zhruba stovku děr způsobených zavěšením transparentů," sdělují ve zprávě Greenpeace.

Jenže kromě nákladů vyfakturovaných na opravu škody vymáhá Severní energetická po aktivistech i další položky, jako jsou platy zaměstnanců zajišťujících ostrahu areálu a faktura za létání s dronem.

Obvinění a jejich právníci nárok na další platby zpochybňují, protože nesouvisí s asanací škody.

Aktivisté z hnutí Greenpeace vylezli v pondělí ráno na chladící věž chvaletické elektrárny.
Za výstup na komín chvaletické elektrárny padají obvinění

Podle právníka Pavla Uhla je reálná výše škody, která byla vyčíslená, vyfakturovaná a předaná obviněným, pod hranicí 500 tisíc. Obvinění proto nezpůsobili škodu velkého rozsahu podle paragrafu 277, a skutek by tak měl být překlasifikován na nižší trestnou sazbu. Dobrovolným zaplacením škody navíc může trestnost celého činu zaniknout ještě před zahájením soudního řízení, a případem by se tedy nemusel trestní soud ani zabývat. Případné další peníze by v takovém případě Severní energetická mohla vymáhat v civilním řízení.

Škoda je stanovena na jeden milion

Odhady škod se v průběhu vývoje události opravdu měnily, vycházely ale pouze vždy z dohadů. Ten aktuální vychází z odborného posudku soudního znalce přizvaného policií a ten škodu stanovil na jeden milion korun.

“Domnívám se, že nároky společnosti provozující elektrárnu jsou každopádně přehnané. Nemohu se zbavit dojmu, že společnost postupuje tak, aby maximalizovala možný dopad trestního řízení na obviněné aktivisty. Doposud do zahájení trestního řízení škodu nevyčíslila a nedala šanci ji uhradit, ačkoliv tak učinit mohla. Podle našeho názoru byla skutečná škoda nyní, kdy to bylo nejdříve možné, uhrazena a věc nepatří před trestní soud," domnívá se Pavel Uhl, jeden z advokátů zastupujících obviněné.

“Nikdy nebylo naším záměrem způsobit škodu. Naopak jsme se snažili ji minimalizovat při zachování maximální možné bezpečnosti při pohybu ve výškách. Než jsme věž opustili, všechny úchyty se jsme vyndali a snesli veškerý materiál, abychom co nejvíce usnadnili vrácení věže do původního stavu. Už v průběhu akce jsme slíbili případné prokázané škody uhradit, což jsme tímto udělali," dodává další z obviněných, Robert Hrdina, ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice.

Vedení elektrárenské společnosti ale přesto na vyčíslené škodě trvá a zbývající částku, tedy 592 220 korun, bude dále chtít vyplatit.

"Odhlédneme-li od toho, že není běžné násilně proniknout do soukromého areálu, vlézt na chladicí věže a poničit je, zaujal nás názorový vývoj aktivistů. Co bylo na začátku podle jejich slov nulovou nebo bezvýznamnou škodou, z toho je nyní 407 000 korun. Třeba se časem dopracujeme i k úhradě celé, násobně vyšší škody, kterou určil policií jmenovaný soudní znalec," uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí Sev.en Energy.

Požár ve Chvaletické elektrárně
Ve Chvaletické elektrárně opět hořelo. Rozpálil se filtr