Rekonstruované aquacentrum v Pardubicích bude muset ještě vychytat pár much. Alespoň co se přístupu a pohybu osob s hendikepem týká. Zástupci slabozrakých, tělesně postižených a dalších organizací starající se o postižené osoby včera přímo v prostorách dokončovaného aquacentra připomínkovali technická nedopatření.

Největší diskuze se rozpoutala okolo šatních skříněk, manipulačních sedaček u bazénů či přílišných sklonů ramp pro vozíčkáře či kolem některých sloupů či shodišť, které barevně splývají s pozadím. Ty by mohly plést slabozraké návštěvníky.