Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl téměř všech stromů, které kvetou během jarního období – buk, ořešák, jírovec, moruše. Pozvolna rozkvétají borovice a smrky. Z bylin kvete řepka olejka, začínají se objevovat také pylová zrna jitrocele a šťovíku. Většina stanic zaznamenala první pylová zrna trav, plná sezona tohoto obávaného alergenu ale ještě nezačala. Bříza už dokvétá i ve středních polohách, stejně tak končí sezona květu jasanu a platanu. Habry již nehrály žádnou roli.

Dominantními alergeny v tomto týdnu jsou dub, buk, ořešák, platan, bříza, jasan, jírovec, řepka, borovice, smrk. Pro nejbližší období očekáváme spolu s ochlazením snížení koncentrace všech pylových alergenů v ovzduší, zvláště ke konci týdne. Hojný bude ještě stále pyl dubu, buku, jírovce a ořešáku, přibude pylu málo alergizujících borovic a smrků. Postupně bude přibývat také pylu jitrocele a šťovíku. Koncentrace pylu řepky olejky se bude držet na stejné úrovni. Začátek plné pylové sezóny trav očekáváme v závislosti na vývoji počasí po 10. květnu.