„Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Pil jste před jízdou? Tak si, prosím, dýchněte.“ Těmito nebo podobnými slovy probíhá často konverzace mezi policistou a řidičem při silničních kontrolách zaměřených na dopravní přestupky spojené s alkoholem nebo s jinou návykovou látkou.

Deset až dvacet tisíc korun


Příslušný zákon uvádí, že takového přestupku se dopustí ten, kdo „v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem.“

Provinilci hrozí pokuta od deseti do dvaceti tisíc korun, zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti do dvanácti měsíců, a body. Je-li hladina alkoholu v krvi řidiče do 0,3 promile, připisují se mu body tři. Šest jich získá v rozmezí 0,3 až 1 promile. Nad touto hranicí se pak zpravidla jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten se pak trestá podle trestního zákona a bodů se uděluje sedm.

Mnohem vyšší jsou ale sankce v případě, že se řidič i přes výzvu odmítne podrobit vyšetření, zda nebyl při jízdě ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. V takovém případě získá sedm bodů, zákaz řízení od jednoho do dvou roků a pokutu ve výši pětadvacet až padesát tisíc korun. Ačkoliv postihy nejsou zanedbatelné, netvoří podnapilí řidiči na našich komunikacích výjimku. Například v rámci správního obvodu Holice způsobil tzv. alkohol za volantem v loňském roce deset dopravních přestupků, z toho tři dopravní nehody. Čtyři řidiči se zároveň odmítli podrobit vyšetření, zda neřídí pod vlivem alkoholu.

„Z celkového počtu přestupků, kterých jsme v roce 2007 zaznamenali 252, jich souvislost s alkoholem mají čtyři procenta,“ sdělil našemu Deníku vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Holice Petr Vitman a dodal, že ve jmenovaných údajích nejsou započítány trestné činy spáchané pod vlivem alkoholu. „Podle věkových kategorií se přestupků ze 70 procent dopouštějí řidiči mladší třiceti let,“ zakončil Vitman.

Hodnota? Jedině nula!


Současný zákon vyčísluje hladinu alkoholu v krvi hodnotou nula. Řada řidičů by ovšem minimální toleranci přivítala.

„Nevidím důvod, proč bych si nemohl, i když právě jezdím, dát k obědu malé pivo. Nevěřím tomu, že by právě toto množství mohlo nějak ovlivnit mé řízení auta,“ řekl profesionální řidič, který se nepřál uvést jméno, a podotkl, že stejný názor má i na zbytkový alkohol. Přesto ale nařízení respektuje. (Lukáš Peška)