Rodiče budoucích prvňáčků mají na výběr i z alternativních základních škol (ZŠ).

„Snažíme se dítě oslovovat celostně nejen po té intelektuální stránce, ale i citové prostřednictvím uměleckého prožívání," uvedl ředitel Základní školy Waldorfská v Pardubicích Milan Barták.

Svět je krásný

Waldorfské školy jsou založeny na antroposofii, duchovní vědě, podle které se člověk sestává ze tří částí – fyzické, duševní a duchovní. V souvislosti s tím probíhá i vývoj jedince: do sedmi let se dítě učí především prostřednictvím fyzického těla – nápodobou, a v duchu slov Svět je dobrý. Do čtrnácti let je důležitá stránka duševní – dítě se učí skrze prožitek, podobenství a morální autoritu, v duchu slov Svět je krásný. Do 21 let se z předchozích zkušeností utváří schopnost vlastního rozumového úsudku v duchu slov Svět je pravdivý.

Škola je mimořádná také tím, že učí od první třídy dva cizí jazyky. Schůzka rodičů, kteří mají o tuto školu zájem, se uskuteční v sobotu 16. ledna od 9 do 12 hodin.

Další možností je v Pardubicích Křesťanská základní škola NOE. „Poskytujeme kvalitní vzdělávání a výchovu v prostředí postaveném na křesťanských hodnotách. Ale přijímáme děti bez ohledu na to, zda se rodina hlásí k nějakému křesťanskému vyznání či nikoliv," podotkla ředitelka ZŠ NOE Lenka Macháčková.

Třídy po dvaceti

Třídy ZŠ Noe mají jen dvacet žáků. Do třetího ročníku jsou děti hodnoceny slovně. Důraz škola klade na výuku angličtiny, již od prvního ročníku. Matematika se vyučuje metodou profesora Hejného, která podporuje logické myšlení.

Již třetím rokem škola vyučuje psaní písmem Radany Lencové. Písmo Comenia Script má jednoduché tvary, velmi podobné písmu tiskacímu, a tak se žákům písmena dobře pamatují. Na rozdíl od klasického kličkového písma se jedná o písmo nespojité, odpadá tedy složitý nácvik napojování písmen.

„Máme letitou zkušenost, že žáci sami zpravidla na druhém stupni klasické kličkové písmo opouštějí a začnou psát písmem podobným kurzívě – tedy v podstatě Comenia Scriptem. Jdeme tomuto trendu naproti," dodala Lenka Macháčková. Zápis se ve škole NOE uskuteční 3. února od 13 do 18 hodin.