Cílem programu je minimalizovat negativní dopad rozpadu rodiny na zdravý vývoj dítěte. Program nabízí bezpečné místo pro děti, kde mohou sdílet zkušenosti s vrstevníky, vyjadřovat své pocity, porozumět jim a lépe se zorientovat v nové situaci. Děti pomocí her dostávají prostor prozkoumat samy sebe, posílit sebedůvěru a získat podporu od ostatních.

V čem vidíme přínos skupiny?
Děti uprostřed rozchodové situace prožívají řadu pocitů – smutek, osamění, bezmoc, strach, někdy i vinu. Ohrožení na emoční úrovni se může projevovat jako nejrůznější poruchy, zhorší se školní úspěšnost, některé děti se stáhnou do sebe a přestanou komunikovat, jiné se projevují agresivně. Špatně zvládnutý rozchod rodičů může mít negativní vliv na navazování partnerských vztahů a poškodit tak dítě do dospělosti.

Bezplatný program vedou dva proškolení průvodci. Celkem 12 setkání, každé pondělí od 15:30 do 17:00, Městský park 274, Chrudim. 

Začínáme 19. září 2022.

KONTAKT: Bc. Eva Černá, eva.cerna@amalthea.cz, tel. 776 752 826
Více informací: https://www.amalthea.cz/detska-podpurna-skupina/

Mimosoudní řešení sporů v rodině

Rodičům zároveň nabízíme mimosoudní způsob řešení sporů – rodinnou mediaci.

Ta může rodičům pomoci vyznat se v situaci, rozhodnout se, jak budou postupovat nebo dospět k dohodě. Nejčastěji rodiče potřebují vyřešit, jak budou děti vychovávány, kde budou po rozchodu bydlet, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, otázky výživného apod. Děti starší šesti let jsou zapojovány do mediace nejčastěji nepřímo – rozhovorem se sociální pracovnicí, která pak jejich názory a přání tlumočí na mediaci rodičům. Služba je zdarma.

KONTAKT:
Mgr. Luboš Matějka, lubos.matejka@amalthea.cz, tel. 739 286 894
Více informací: https://www.amalthea.cz/mediace-a-detske-skupiny/

Leták projektuLeták projektuZdroj: Amalthea