Pochod pořádaný Československou anarchistickou federací, započal v poklidu, i když s půlhodinovým zpožděním. Během té chvíle se ale jeden z bezdomovců, který se k anarchistům bratrsky přidal, stihl dopracovat až k odvozu na záchytnou stanici. Další drobná potyčka se odehrála vzápětí - naštěstí jen sněhovými koulemi. To se do nebezpečně blízké vzdálenosti dostala skupinka odpůrců z řad nacionalistů. A policie zasahovala podruhé.

Skupina asi padesáti demonstrantů se pak za dohledu policistů vydala od nádraží na pochod přes Palackého a třídu 17. listopadu před centrální policejní stanici, kde demonstranti přednesli svůj projev a na schránku důvěry pověsili ceduli o zrušení policejního sboru pro vymknutí se kontrole.

Demonstranti pak za skandování hesel jako: "Policejní stát, není o co stát! Kde je autorita, chybí svoboda! Policie vraždí!" zamířili na Karlovinu a před budovu divadla, kde opět zazněl projev, odsuzující policii. Řečník v té chvíli ukončil demonstraci a ještě stihl upozornit na skupinku opodál stojících příznivců opačného politického názoru, ke kterým se vzápětí shlukla většina demonstrantů.

Ze strany anarchistů zazněla sprška urážek, vzápětí začal opět létat sníh. Připravená pořádková jednotka policie v rychlosti od sebe obě skupinky oddělila, což však nezabránilo jednomu z anarchistů ohánět se dřevěnou tyčí s vlaječkou. Ke své smůle se ale ohnal právě po policistovi v civilu.

V té chvíli již policie proti demonstrantům zasahovala potřetí. A tentokrát už s těžkooděnci.

Na náměstí před divadlem se nakrátko rozpoutala přetlačovaná s policisty v protiúderových oblecích. Těžkooděnci demonstranty, kteří spustili pokřik o policejní brutalitě, vytlačili z náměstí na třídu Míru. Až tady se po domluvě s organizátory podařilo zjednat pořádek a skupina anarchistů se vydala na pochod zpět k nádraží. Policisté pochopitelně za nimi.

Anarchistům násilí (ne)vadí

O tom, jak si anarchisté představují protest proti násilí, svědčí nejlépe konverzace s jedním účastníkem demonstrace:

Ty se sem nebojíš s tím foťákem?“
„Měl bych snad? Tohle je přece demonstrace proti násilí, tady přece nikdo žádné násilí nechce.“
„Jak který násilí. Jak který. Tohle je jen proti policejnímu násilí,“
varoval mě demonstrant s černými brýlemi a šálou přes ústa. Obrázek, nechť si čtenář udělá sám..

Prali se i v obchodním domě

Tím však celá událost neskončila. Skupina anarchistů sice dorazila bez problémů až na hlavní nádraží, ale část, která se cestou oddělila, u obchodního domu Hypernova narazila na skupinu neonacistů, kteří chtěli ve rvačce srovnat skóre. Potyčka se udála stranou od hlavního policejního kordonu a situace vypadala jednu chvíli hodně dramaticky. Vypadalo to, že se nakonec odpůrci porvou přímo uprostřed obchodního domu, který se vzápětí naplnil policisty. Neonacisté ale pochopitelně na nic nečekali a před policejní přesilou se vytratili neznámo kam.