Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?
V návaznosti na přijatá krizová opatření vlády,  mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a dalších ústředních orgánů státní správy,  opatření hejtmana Pardubického kraje či některá rozhodnutí rady města lze dovodit závěr, že zabezpečení ochrany obyvatel je dostatečné. Tedy za předpokladu, že všichni budeme dodržovat příslušná omezení a doporučení. Zpočátku po vyhlášení nouzového stavu jsme však stejně jako v jiných městech řešili nedostatek osobních ochranných pomůcek. Nyní se situace zlepšila.  

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?
V současné době nedisponuji informací, že by v našem městě byla nákaza potvrzena. Informace, kde bychom mohli průběžně sledovat např. počty nakažených ve městě, by byla podle mého názoru užitečná neboť bychom mohli učinit určitá opatření nad  rámec těch stávajících. Současný systém předávání informací však musím respektovat.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?
Domnívám se, že vedení státu situaci zvládá dobře, byť na začátku resonovalo téma nedostatku ochranných prostředků zejména pro nejohroženější skupiny obyvatel a segmenty služeb. Je ale otázkou, kde je příčina tohoto počátečního deficitu. Možná bychom se při hledání odpovědi museli vrátit na počátek devadesátých let, kdy byly podle mého názoru trochu neuváženě rušeny sklady civilní obrany, kde byly pro každé město a každou obec skladovány ochranné prostředky v potřebném množství na obyvatele. Na skutečnost, zda vedení státu vytváří v obyvatelích pocit jistoty a bezpečí musíte v případě, že chcete validní odpověď, dotázat přímo obyvatelstvo. Je to otázka sociologického průzkumu.

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?
Řekl bych, že většina obyvatel města přehled o rozdělení kompetencí mezi vládu, kraj a město patrně má. Dovozuji to mimo jiného právě z absence většího počtu požadavků, které jako město nemůžeme zajistit. Pokud nějaké požadavky byly, tak se jednalo o jednotky, čili marginální záležitost.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?
Rád bych touto cestou poděkoval a vyslovil ocenění všem, kteří stojí na pomyslném bojišti s nákazou v „první linii“ a bez ohledu na nemalé riziko se starají o zajištění chodu potřebné infrastruktury a služeb ve městě. Jedná se zejména o lékaře, lékárníky, stomatology, zdravotní personál, pracovníky v sociálních službách, záchranáře, hasiče, policisty, ale i prodavačky, řidiče autobusů či pracovníky pošty. Zapomenou nemohu na členy krizového štábu města a pracovníky městského úřadu, kteří zajišťují operativní distribuci ochranných pomůcek v rámci města a územního obvodu ORP, starají se o nákupy pro seniory a nákazou nejvíce ohrožené skupiny. Všichni odvádějí velmi dobrou práci.

Zároveň děkuji všem, kteří nám nabídli pomocnou ruku při samovýrobě roušek nebo s obstaráváním nákupů pro seniory. Šikovných švadlenek bylo víc než 30 a předali nám k další distribuci více než 1100 roušek.  Nejvíce roušek nám dodala ředitelka Šťastného domova Líšnice, z.ú. , paní Iva Kaplanová a dále skupina zaměstnanců městského úřadu a jejich rodinní příslušníci. Mnohokráte Vám děkujeme.  Poděkování patří také členům Junáka – Českého skautu, střediska Žamberk za roznášku letáků do 3.000 domácností ve městě a v neposlední řadě bych rád  poděkoval  za pomoc s obstaráním osobních ochranných prostředků ing. Jiřímu Appeltauerovi, generálnímu řediteli Bühler CZ s.r.o.

Další odpovídající bude starosta Vysokého Mýta František Jiráský..