Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?
Myslím, že dnes už je obyvatelstvo města dostatečné chráněno, ale v prvních dnech se ve Vysokém Mýtě, stejně jako po celém Česku, hodně improvizovalo. Oceňuji, jak rychle, a hlavně ochotně lidé začali pomáhat. Na trhu chyběly roušky, a tak dobrovolnice sedly k šicím strojům a našily roušky nejen pro sebe a svoje okolí, ale pro všechny, kteří je potřebovali. Pomáhaly i těm nejohroženějším, klientům všech vysokomýtských domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou. Dnes už i domovy pro seniory dostaly nějaké respirátory a ochranné štíty. Postupně se tak napravuje, co na začátku epidemie chybělo.

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?
Informace o epidemiologické situaci získávám z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, a také z médií. Myslím si, že by bylo užitečné, kdybych o případném výskytu onemocnění ve městě věděl. Minimálně proto, abychom mohli zareagovat a rozptýlit případné obavy. Na druhou stranu chápu, proč hygienická stanice nechce zveřejňovat onemocnění v jednotlivých obcích. Uváděné počty nemocných v konkrétních místech v prvních dnech epidemie vyvolávaly strach, mnohde i hysterii a slovní útoky proti nakaženým.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?
Kroky, ke kterým vláda přistoupila, aby zbrzdila šíření epidemie, podporuji. Ovšem tím, že se rozhodnutí členů vlády mění každý den, někdy během dne i dvakrát, a dozvídáme se o nich nestandartním způsobem na tiskových konferencích, působí hodně chaoticky. Spíše, než klid to v lidech rozsévá nejistotu viz opatření o hodinách vyčleněných pro nákupy lidí nad 65 let. Nejdříve to bylo od deseti do dvanácti hodin, pak od sedmi do devíti hodin, a nakonec od osmi do deseti hodin, a ještě k tomu jen ve větších obchodech a menších ne. A takových, mnohdy chaotických, informací byla a stále je celá řada. Pro lidi, kteří dnes potřebují spolehlivé informace, je to těžko pochopitelné a moc klidu jim to nepřidá.

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?
Většina lidí kompetence jednotlivých stupňů veřejné správy nerozlišuje. Přehled o nich nemá ani v souvislosti s epidemiologickou situací. Na druhou stranu musím ocenit, že se obyvatelé Vysokého Mýta na nás neobracejí s požadavky, které vedení města nemůže zabezpečit. Myslím, že je to proto, že jsme je brzy po vyhlášení nouzového stavu o všem podstatném informovali. S pomocí dobrovolníků jsme do domácností roznesli letáky se základními informacemi, kontakty i nabídkou konkrétní pomoci zvláště pro seniory. Tyto informace jsme zveřejnili také na městských webových i Facebookových stránkách. Pokud zavolají, snažíme se je povzbudit a pomáháme jim s nákupem potravin a léků i s donáškou oběda.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?
Děkuji především všem našim dobrovolníkům a lidem v první linii. Nejužší spolupráci při řešení krizového stavu máme s Pardubickým krajem. Spolupracujeme s ním i při distribuci ochranných prostředků pro zdravotnická zařízení a sociální služby. Myslím si, že lidé, kteří se na kraji podílí na řešení krizových záležitostí, svou práci dělají dobře. Obstáli i dobrovolní hasiči, kteří pomáhají s distribucí ochranných prostředků ze skladů.

Další odpovídající bude starosta Hlinska Miroslav Krčil..