V hlasování, které od roku 2007 pořádá Městská knihovna Přelouč, tentokrát zvítězila lípa na Pernštýnském náměstí, získala 252 hlasů. Lidé ocenili nejen krásu stromu, ale také si jejím výběrem připomněli sté výročí založení republiky. Již po šesté se v rámci ankety uskuteční i výsadba nového stromu. Tentokrát to bude stará odrůda jabloně s názvem Přeloučský šišák.

Vysazena bude na zahradě Mateřské školy Kladenská, místo vybraly přeloučské děti. "Přeloučský šišák je dnes málo známou a vzácnou starou odrůdou jabloně. V evidenci odborníků je zhruba sto let, lze tedy
předpokládat, že byl v Přelouči vyšlechtěn nebo objeven nejpozději koncem 19. století," uvedl Z Přeloučska dostala tato odrůda i do jiných oblastí.

Dnes se vyskytuje na několika místech České republiky. Plodí jablka, kterým se někdy říká soudky nebo banánové jablko. Plod je protáhlý, zelené barvy s modročerveným žíháním.

Sraz účastníků slavnostního vyhlášení ankety je ve středu v 10 hodin u budovy 1. stupně Základní školy Smetanova.