Během jednodenního festivalu byly od 14 do téměř 23 hodin promítnuty snímky zaměřené na migraci do Evropy, únosy nevěst v Kyrgyzstánu, globalizaci a fotbal v Brazílii, módu v Ghaně, zásahy ropných společností do chovu sobů na Sibiři či na tělo a kulturistiku. Právě posledně jmenovanému tématu se věnuje krátký film studenta Tomáše Pospíšila, který studuje kulturní antropologii na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Do dokumentu „Obraz svého těla“ promítl život svých tří kamarádů, závodníků v kulturistice.

„Daní aktéři se v průběhu kulturistické rutiny mění nejen na fyzické úrovni, ale i na psychické, což mě zaujalo a i toto jsem chtěl v dokumentu zachytit. Dlouhodobě provozují kulturistiku, jsou medailově úspěšní a svým počínáním, které sahá nad rámec pouhého závodění, šíří tento sport mezi další lidi,“ řekl o svém dokumentu student Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Tomáš Pospíšil. Přihlásit tento film na festival Antropofest mu přitom doporučili sami pedagogové.

Organizátoři Antropofestu jsou totiž úspěšnými absolventy pardubické filozofické fakulty, a proto se Ozvěny Antropofestu do Pardubic letos vrátily už podeváté. Festival chce laické i odborné veřejnosti nabídnout filmy českých a zahraničních antropologů, které v České republice v podstatě nelze zhlédnout. Prostřednictvím těchto specifických dokumentů mohou společně poznávat život nejrůznějších lidských společenství, sociálních skupin či jedinců z celého světa.

„Chceme popularizovat sociální a vizuální antropologii, přiblížit ji i širší veřejnosti nejen jako akademickou vědu, ale seznámit ji i s některými jejími výsledky, tedy filmy, které v jejím rámci vznikají. A tím také otevírat debaty nad obsahy filmů, a to nejen mezi odborníky a profesionály, ale zapojit do nich studenty sociálních věd i další laickou veřejnost,“ uvedl jeden ze zakladatelů Antropofestu Miroslav Bocan.