Pomocnou ruku ale nabídl kraj i město. „Rada Pardubického kraje schválila uvolnění 300 tisíc korun z krizové rezervy jako finanční dar určený k minimalizaci a nápravám následků škod způsobených požárem objektu a k rychlému obnovení provozu sociálního podniku a zázemí pro neziskovou organizací Apolenka,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Celá událost nás velmi zasáhla, vážíme si zkušeností, které zde mají se sociálním podnikáním i službami, které zde poskytuje spolek Apolenka. Jedná se o sociální rehabilitaci a také sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením. Proto se jim snažíme co nejrychleji pomoct, aby svou činnost mohli co nejdříve obnovit,“ dodal radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Pozadu nezůstane ani město Pardubice. To přispěje stejnou částkou jako krajský úřad. „V pondělí jsme na radě města schválili poskytnutí finančního daru ve výši tři sta tisíc korun chráněné dílně Houdová Diana, která je vlastníkem objektu, kde poskytuje sociální služby a má zázemí pro klienty a zaměstnance také Apolenka. Finanční dar bude použit k minimalizaci a nápravám následků škod způsobených požárem na budově a umožní začít s částečnou rekonstrukcí, tak aby oba subjekty mohly obnovit provoz co nejdříve,“ uvedl náměstek primátora Pardubic Jakub Rychtecký.

Smlouvu musí ještě posvětit zastupitelstvo 20. prosince. I nadále ale platí, že Apolenka potřebuje i další pomoc. Problém je zejména s krmivem. Velká poptávka je po seně. To však musí být v dobrém stavu. Letité zásoby plné prachu zapomenuté léta na půdě koně pozřít nemohou. Problém jsou i překupníci, kteří se stáji snaží nabízet za plnou cenu buď právě staré seno, nebo seno v dobrém stavu, ale výrazně nad cenou.