Z historie parku
Na „zlatou éru" Tyršových sadů v Pardubicích s nostalgií vzpomíná řada generací. Přitom ještě na počátku 20. století byl tento prostor pod zámkem nevzhledným koutem. Mokré louky, každoročně zaplavované povodní navíc sloužily k odkládání nepotřebných věcí. V rozlehlý příjemný parkový komplex se louky pod zámkem proměnily až v roce 1931, kdy zde bylo vybudováno výstaviště pro celostátní Výstavu tělovýchovy a sportu.

V Tyršových sadech v Pardubicích archeologové objevili zbytky opevnění města z počátku 16. století. Jde o významný objev, protože dokladů o obranné strategii rodu Pernštejnů do dnešní doby mnoho nezůstalo.
Mohutné zdivo o průměru 1,7 metru se našlo u farnosti díky revitalizaci Tyršových sadů. Jde o dělostřelecký rondel, který měl kamenné základy, na nichž byly dříve i střílny a nad nimi ještě dřevěný ochoz.

„Zdivo se zasype, ale zůstane zachováno, stavební firma povede kanalizaci pod opevněním. Snad se v budoucnu podaří torzální architekturu ukázat veřejnosti, jak se to daří třeba v Rakousku a Německu," řekl archeolog Tomáš Zavoral z Východočeského muzea.

Za Viléma

Městské opevnění vznikalo v první čtvrtině 16. století za Viléma z Pernštejna. Kámen pochází z nedaleké Kunětické hory. Vnější obvodová část mohla měřit více než jeden kilometr. Archeologové a stavební historici při průzkumech postupně zjišťují, jak mohly hradby vypadat. Podklady jim poskytují i písemné prameny.

„O trochu větší rondel jsme ještě zachytili před kostelem svatého Bartoloměje. Loni při rekonstrukci plynovodu se našly zbytky zdiva na náměstí Republiky. Při stavebně-historickém průzkumu byla objevena část zdiva v Zelené bráně. Část valů je zachycena u Bílé brány a hradba byla také v ulici Na Třísle," dodal Tomáš Zavoral.

Archeologové byli poměrně nedávno k vidění také na rekonstruované třídě Míru. A co se tam vlastně při průzkumech našlo? „Nejčastější jsou to keramické střepy, zvířecí kosti, sklo, kovové artefakty, ale našly se i mince. Ty jsou dobrým datačním materiálem. Všechny artefakty půjdou do muzea na další zpracování," uvedl archeolog Petr Kindelmann.