Se stavbou prvních dvou úseků silnice D35 by se mohlo začít v příštím roce. Pozemky jsou v úsecích Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov téměř vykoupeny, časově nejnáročnější nyní bude archeologický průzkum.

„Na prvních dvou úsecích nám chybí list vlastnictví u 16 pozemků. Hodně nám s výkupy pomohla novela zákona. Nemusíme nyní přemýšlet, kolik vlastníkům pozemků nabídnou a automaticky jim dáváme osminásobek odhadované ceny," vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Na většině pozemků, které ŘSD ještě nemá vykoupené, přitom již běží vyvlastňovací řízení.

Problémem se v jednu chvíli jevilo posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Česká vláda ovšem zařadila první dva úseky D35 mezi stavby, které dostaly výjimku a nemusí projednávat EIA podle nového zákona. Potřebné razítko sice ještě nemají, ale je to prý jen otázka času.

„Přišly nám nějaké připomínky od ministerstva pro životní prostředí, ale jsou to jen detaily, takže jsem optimista," řekl Jan Kroupa.

Důležité pro výstavbu prvních dvou úseků D35 bude, jak rychle se podaří zvládnout rozsáhlý archeologický průzkum. Archeologové mají na výzkum 12 měsíců, přičemž se do toho ale nepočítají zimní měsíce, kdy není možné na vykopávkách pracovat.

„V září byly otevřeny obálky s nabídkami jednotlivých společností a nyní stále ještě probíhá jejich vyhodnocení. Někteří uchazeči nesplňují podmínky, takže se uvažuje o jejich vyřazení," uvedl ředitel pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr s tím, že vyhodnocení trvá dlouho, protože tendr na podobnou zakázku ještě silničáři neorganizovali.

Vzhledem k velkému rozsahu archeologického průzkumu na něj bylo vyčleněno půl miliardy korun. Výběrové řízení ale cenu nejspíš výrazně sníží.

„U některých prací se pohybujeme na 23 procentech odhadované částky. Myslím, že konečná cena by se mohla pohybovat kolem 300 milionů korun," řekl Bohumil Vebr.

ZAHRANIČNÍ FIRMY

Zadávací dokumentaci by mělo mít ŘSD zkompletovanou v březnu nebo dubnu, hned poté může začít vybírat zhotovitele. „Vyhodnocení nebude jednoduché. Máme přihlášené i zahraniční firmy, třeba z Itálie, Řecka, Turecka nebo Kazachstánu," nechal se slyšet generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Co se týče dalších šesti úseků D35, tak u těch by neměl být problém s posouzením vlivu stavby na životní prostředí. Výkupy pozemků ale možná budou složitější. „Nemáme ovšem problémy s jednotlivými vlastníky, ale spíše s městy a obcemi. Po volbách tam totiž došlo k výměně zastupitelů a ti noví někde nesouhlasí s trasováním D35," podotkl Bohumil Vebr. ŘSD se ale prý dokázala domluvit téměř se všemi, dohoda zatím vázne jen u obce Strakov poblíž Litomyšle.

Se stavbou D35 je spojená také výstavba přivaděčů. Pro Pardubice a okolí bude důležitý především obchvat Dašic.

„Nyní je ve fázi vyhledávací studie. To znamená, že projektanti vyměřují přesnou trasu, kudy obchvat povede. Tento přivaděč bude důležitý, jelikož může zatím sloužit jako náhrada za neexistující jihovýchodní obchvat Pardubic. Přivaděče budou krajské stavby, které bude ale financovat stát. Peníze jsou na to připravené," sdělil Deníku poslanec Martin Kolovratník.

ZA DESET MILIARD

Pokud půjde vše podle plánu, mohly by se první dva úseky D35 začít stavět v červnu nebo červenci příštího roku, nikoliv ovšem v celé trase. Řidiči se pak budou moci projekt po D35 patrně v roce 2021.

Cena prvních dvou úseků této dálnice bude necelých deset miliard korun, přičemž délka těchto částí je 26 kilometrů.