Stále více se staví. Pro archeologa Východočeského muzea v Pardubicích Radko Sedláčka stavební boom znamená, že o to více se musí snažit v terénu zachránit pro historiky a poznání o našich dějinách, co se dá. Mladý archeolog se poslední roky vyskytuje zejména na dvou místech pardubického okresu – v Mikulovicích a Opatovicích nad Labem.

Zejména lokalita v Mikulovicích, kde vyrůstají jako houby po dešti nové rodinné domky, přinesla nové poznatky a překvapení. Národní památkový ústav zde začal kopat v roce 2002, Východočeské muzeum navázalo na jeho práci před třemi lety. „Můžeme říci, že nejnovější výzkumy prokázaly kontinuální osídlení od doby pravěku, od doby kamenné do rané doby dějinné. A v podstatě lidé zde žijí do dneška, takže skutečně je to velmi dlouho trvale využívané místo k osídlení,“ říká Radko Sedláček. Mikulovice leží na mírném kopci, v rovinatém Polabí jde ale o místo, které se našim předkům přímo nabízelo. „Navíc jsou tady ideální podmínky pro zemědělství – i v pravěku. Lidi to sem muselo táhnou v průběhu mnoha, mnoha let.“

Doba kamenná

Radku Sedláčkovi a jeho kolegům se podařilo potvrdit osídlení z doby římské, které je naprostou novinkou v Mikulovicích. „To jsme nevěděli až do loňského roku. Vloni v březnu jsme objevili první objekt z doby římské a následovaly další. To bylo jedno takové překvapení. A dále se nám podařilo protáhnout období zdejšího osídlení, protože opět v roce 2007 jsme doložili kulturu s lineární keramikou, která zde rovněž nebyla známa. Osídlení zde tedy bylo od mladší doby kamenné, můžeme tudíž říci, že Mikulovice byly osídleny již zhruba před sedmi tisíci lety.“

Dalším archeologicky cenným místem, kde se Radko Sedláček angažuje, jsou Opatovice nad Labem. Několik sezon tu pokračuje záchranný archeologický výzkum na pískovně, kde odborníci zkoumají rozsáhlé sídliště z doby popelnicových polí starší a mladší doby železné. Co do opravdu rozsáhlé plochy museli archeologové projít i nedaleké staveniště jedné z největších křižovatek v zemi, která u Opatovic vyrůstá v souvislosti s napojením na novou dálnici do Hradce Králové a rychlostní komunikací R 35. „Musím ale říci, že nálezovost archeologických nálezů a jejich význam je zatím důležitější právě v pískovně, ač plochou se výzkum tady nemůže rovnat desetině toho, co jsme prozkoumali na budoucí silnici. Nezáleží jen na ploše, ale na významu konkrétních nálezů,“ dodává Radko Sedláček.

Cenná lokalita

Pokud jde o Mikulovice, mohly by se dočkat významnější péče. Nyní totiž probíhá řízení, které vede ministerstvo kultury, a to o prohlášení archeologické lokality Mikulovice za kulturní památku. Nejde o celý katastr obce, i tak by byla více ochráněna její velká část. Důvodem jsou zdejší specifické a důležité nálezy, jež si zaslouží vyšší stupeň památkové ochrany.