Pardubice – V Pardubicích byly upraveny zámecké valy. Chtěl jsem se něco dozvědět o této úpravě, informace jsou však více než skoupé. Vůbec totiž nevím, co si o tom počinu mám myslet, 
a tak si raději nic nemyslím.     Třeba se někdo najde, kdo mi odpoví nebo napoví. Snad mi někdo řekne, o čem je obnova tohoto jedinečného historického odkazu, kulturního a přírodního dědictví uprostřed města.

Areálu by slušelo UNESCO

Noviny informují o tom, že valy ukrývají protiatomový kryt z padesátých let. V publikacích o Pardubicích se mluví o jedinečnosti místního zámku. O jedinečnosti jeho fortifikace ve střední Evropě. Mluví se dokonce o tom, jak by to areálu slušelo v UNESCO.
Lze se dočíst o městě ze začátku šestnáctého století, z doby pánů z Pernštejna, z doby pánů Viléma, Vojtěcha a Jana, kteří pozvedli Pardubice z bezvýznamnosti na centrum pardubického rodového dominia, na významné správní, hospodářské a společenské centrum východních Čech.

Krajské ocenění 
za stavbu roku?

Lze se dozvědět, že zámek spolu s budovaným městem tvořil ojedinělý a celistvý urbanisticky živoucí organizmus. Zprávy z poslední doby zaznamenaly rekonstrukci hospodářských objektů zámku aspirujících na krajské ocenění stavby roku.
Je součástí rekonstrukce zámku i rekonstrukce zámeckých valů? Nelze to totiž poznat. Je obnova valů ekologickou a přírodní obnovou? Asi ne, to by obnova životního prostředí a jeho přírodních 
a více či méně přirozených složek vypadala asi jinak. Možná jde o novou aplikaci ekologie v praxi.

Je to obnova 
či nikoliv?

Jedná se tedy o obnovu historickou, o obnovu našeho kulturního dědictví? Asi rovněž ne. I když u památkářů nikdo nikdy neví. Třeba to je jedna z podob historické resuscitace.
Jde o obnovu porostů na valech v intencích lesního hospodaření? Jde o obnovu veřejného a kulturního prostoru a jeho optimalizaci pro venkovní fungování galerie, muzea, kulturní, společenské a jiné akce, jak je to ve světě běžné? Jde o obnovu veřejného prostoru? Jde o zahradní dílo? Jde vůbec o architekturu? Jde o design? Stojí za realizací nějaký architekt? Má realizace nějakou údržbu? Co na to veřejnost a odborníci? Je realizace takto významného místa ve městě vůbec něčím přínosná? Je přístup obnovy dokladem současné úrovně poznání a projektování? Je tohle udržitelnost? O čem vlastně je realizace pardubických zámeckých valů?

Návod ke všeobecné spokojenosti

Pokud to, co se v zámeckém areálu uskutečnilo, je opravdu rekonstrukce valů, vidím její přínos možná jako precedent v přístupech k obnově přírodního a životního prostředí měst, veřejných, kulturních a každodenních prostorů. Realizace je závažný precedent pojímání historie, urbanismu, architektury a samotného projektování. Ukázala a nastavila nové možnosti obnově životního prostředí a památkové péči. Rozhodně jde o návod, jak přistupovat k řešení těch nejcennějších prostor v centrech moderních evropských měst. Jde o návod ke všeobecné spokojenosti. A o tom by přece každá realizace měla být. Realizace reprezentuje pokrok Pardubického kraje.

Vlasta Koupal, architekt