Soutěžní workshop rozhodne o tom, kdo zpracuje regulační plán na takzvaný Mlýnský ostrov v Pardubicích. Jedná se 
o území na soutoku Labe a Chrudimky kolem Automatických mlýnů architekta Josefa Gočára.

„Vnímáme Mlýnský ostrov jako území s velkým potenciálem," uvedla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Vznik regulačního plánu nebude jednoduchý. Jeho tvůrce bude muset komunikovat s městem, vlastníky objektů i dalšími aktéry. Právě proto pardubičtí radní zvolili formu soutěžního workshopu.

„Výhodou soutěžního workshopu je možnost dialogu. Jednotlivé soutěžní týmy tak mohou klást otázky a zapojit se do diskuse jak s představiteli města, vlastníky a hlavními aktéry území, jakým je například Povodí Labe, tak i s přizvanými experty," vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát.

„Chceme, aby nový koncept rozvoje Mlýnského ostrova byl realistický a finančně proveditelný. Jeho rozvoj by měl být tažen primárně soukromým sektorem, tuto skutečnost budou muset vzít architekti 
na vědomí. Město zde bude hrát hlavně koordinační roli," podotkl primátor.

Tři účastníci soutěžního workshopu budou vybráni odbornou porotou na základě zaslaných portfolií. Následovat budou tři jednání soutěžního workshopu. Na tom prvním se účastníci podrobně seznámí s řešeným územím a vyslechnou si stanoviska města, vlastníků a odborné rozbory. Na druhém workshopu budou soutěžní týmy prezentovat koncepty rozvoje území.

„K jednotlivým koncepcím poskytnou svůj komentář kromě odborné poroty i představitelé města, vlastníci a přizvaní experti včetně ekonomů. Na základě této zpětné vazby pak autorské týmy připraví koncepční studie, které budou odevzdány k vyhodnocení odbornou porotou. Ta rozhodne o vítězi. Autoři vítězného návrhu následně vstoupí do jednání s městem o rozpracování studie do podoby regulačního plánu," řekla Iveta Koubková 
z tiskového úseku magistrátu. Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěžního workshopu je 19. října.