O rozšíření stadionu usiluje především hokejový klub, který má arénu v pronájmu a měl by si na rekonstrukci obstarat i finanční prostředky. O úpravách multifunkční haly mluví ale i Městský rozvojový fond Pardubice, do jehož majetku byla hala městem vložena. Fond by například uvítal úpravy technického zázemí, už proto, že hala je od loňského roku využívána i pro zápasy prvoligových basketbalistů a usnadnila by se mu manipulace s pokládáním palubovky. Některé zastupitele však bude odrazovat výše ceny rekonstrukce, proslýchá se částka 180 milionů korun.

Jako informativní zprávu si zastupitelé vyslechnou materiál o stavebně–technickém stavu Plaveckého areálu v Pardubicích, jehož některé konstrukce se nacházejí v havarijním stavu. Bazén navíc delší čas nesplňuje platné hygienické směrnice a na konci roku mu vyprší výjimka udělená krajskými hygieniky. Podle odhadu by si první etapa nutných úprav tak, aby přestalo hrozit uzavření plaveckého areálu, vyžádala přes 57 milionů korun.