Jejich název odkazuje na slovanského patrona válečníků. Čtyři přeloučské obrněné vozy Perun za 95 milionů korun, které měli do své flotily zařadit vojáci z 601. skupiny speciálních sil, však zatím prohrály bitvu ještě ve výcvikovém táboře. Ministerstvo obrany minulý týden potvrdilo, že bojové vozidlo neprošlo vojskovými zkouškami a odstoupilo od smlouvy.

„Prodloužené vojskové zkoušky byly ukončeny s nevyhovujícím výsledkem, vozidlo jimi neprošlo,“ uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Tento výsledek je však pro firmu nepřijatelný a vozidlo všechny parametry plní. Podle přeloučského podniku byl průběh zkoušek nestandardní a neodpovídal závazným předpisům ministerstva obrany.

„Společnost SVOS ministerstvu deklarovala, že byly opakovaně porušeny předpisy, které vedly k hrubému narušení průběhu vojskových zkoušek. Jde o různé podoby nelegitimního postupu počínaje podmiňováním úspěšnosti zkoušek parametry, které nejsou smluvním závazkem naší společnosti, přes neodborné a subjektivní stanovování způsobu provádění a hodnocení zkoušek odporující standardům AČR a NATO,“ uvedl mediální konzultant firmy Karel Šimána.

Podle něj navíc komise pro vojskové zkoušky nedokázala ani v jednom rozporovaném případě své stanovisko opřít o jakýkoliv standard či normu a opakovaně vyžadovala plnění parametrů, které nejenže nejsou ve smlouvě určeny jako závazek společnosti SVOS, ale které navíc nejsou dosažitelné žádnou technikou zavedenou v armádách NATO. Podstatná část negativních hodnocení dílčích parametrů vojskových zkoušek je podle SVOSu navíc důsledkem faktu, že komise pro vojskové zkoušky za osm měsíců od října 2018 do závěru června 2019 závěru neučinila jediný krok k pokračování zkoušek, a když už po naléhání a stížnostech společnosti SVOS rozhodla o přistavení vozidla k pokračování, samotné pokračování posléze znemožnila.

„Naše společnost bude vždy dodržovat ustanovení kupní smlouvy a zákonných předpisů, a proto musí odmítnout jakékoliv kroky ministerstva činěné na základě dokumentů vzniklých v rozporu se smlouvou a řídícími předpisy včetně údajného nevyhovujícího výsledku vojskových zkoušek. Nelze totiž hovořit o tom, že vozidlo nevyhovělo, pokud je tento závěr činěn na základě zkoušek, jejichž průběh i forma odporují kupní smlouvě, odborným předpisům i pravidlům stanoveným pro podobné smluvní vztahy občanským zákoníkem. Takový postup smlouva ani zákon nepředjímají, a jde tedy o porušení smluvních povinností ze strany ministerstva," uvedl generální ředitel firmy SVOS Jaroslav Černý a dodal, že firma je připravena s ministerstvem obrany nadále jednat.

„Za čtyřicet let své kariéry v oblasti vojenských vozidel jsem se nesetkal s takto neprofesionálním, negativně účelovým a vůči domácímu výrobci výrazně záporným přístupem. V případě projektu dodávky vozidel Perun Armádě ČR totiž nejde o drobná pochybení, ale zásadní systémové selhání zúčastněných subjektů ministerstva obrany, které vede ke vzniku rozsáhlé škody naší společnosti,“ doplnil ředitel SVOSu s tím, že podle něj je postup ministerstva obrany  pravděpodobně reakcí na fakt, že  společnost souběžně napadá jeho nezákonný postup i v dalších projektech.

Ministerstvo nařčení odmítá

Ministerstvo obrany odmítá interpretaci společnosti SVOS k vojskovým zkouškám bojového vozidla speciálních sil Perun, které skončily s nevyhovujícím výsledkem.

„I přes vstřícný krok ze strany velení Armády ČR spočívající v prodloužení termínu vojskových zkoušek, výrobce bohužel nedokázal dodat vozidlo s parametry, ke kterým se písemně zavázal," uvedl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek a dodal, že vojskové zkoušky mají svá pravidla a prochází jimi veškerá nově zaváděná armádní technika. Cílem a předmětem těchto zkoušek je ověřit shodu vybraných takticko-technických parametrů s parametry uvedenými v kupní smlouvě v podmínkách blízkých reálnému používání.

Vojskové zkoušky vozidla Perun probíhaly od 23. července do 7. října 2018. Jelikož vozidlo vykazovalo řadu odchylek od smluvních podmínek, byl termín zkoušek prodloužen náčelníkem Generálního štábu AČR do 30. června 2019. "Ani do tohoto termínu však nebylo dosaženo požadovaného výsledku a vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek. Včetně hodnocení parametrů, které mají zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky," dodal Jan Pejšek. Podle něj průběh vojskových zkoušek se svými dílčími zkouškami byl prováděn po celou dobu za přítomnosti odborných zástupců dodavatele, kteří nikdy obsah, formu a způsob provedení zkoušek nerozporovali.

„Není pravda, že se představitelé ministerstva obrany a armády vyhýbali jednání s dodavatelem. Se zástupci společnosti SVOS jednali náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic, ředitel speciálních sil i jejich zástupci. Z těchto jednání existují zápisy. Na doručené dopisy bylo písemně reagováno,“ informoval mluvčí ministerstva a dodal, že 9. srpna ministerstvo obrany jednostranně od kupní smlouvy na čtyři kusy vozidel Perun odstoupilo.