1849 se narodil v Holicích Jaroslav Kment, majitel továrny na rukavičky ve Vídni

1872 se narodil Otokar Langer, pardubický varhanář

1897 se narodil v Holicích Karel Marek, redaktor časopisu „České směry“

1899 se narodil v Pardubicích Vlastimil Palička, profesor Obchodní akademie v Dobrušce

1909 zemřel Karel Kotrč, 1908-09 ředitel vyšší reálky v Pardubicích

1921 se narodil Jaroslav Drobný, vynikající čs. hokejista a tenista (1954 vítěz Wimbledonu, v r. 1938 vyhrál Pardubickou juniorku)

1943 zemřel Oldřich Praus, dlouholetý tajemník Muzejního spolku Pardubice

1947 se narodil Josef Dlabaja, 1981-84 ředitel Východočeské galerie v Pardubicích

1963 se narodil prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

1976 zemřel Jaroslav Mráz (Habrovský), 1901-76 akad. malíř v Pardubicích

1992 byla v Bohdanči otevřena pobočka České spořitelny

1997 zvítězil ve 107. ročníku VP Josef Váňa, celkově po páté, čímž vytvořil rekord v počtu dosažených vítězství

2000 byla v přístavišti na Labi pokřtěna výletní loď Pardubické plavební společnosti jménem „Arnošt z Pardubic“

2004 byl předán do provozu poslední úsek prvního železničního koridoru na Pardubicku mezi Zábořím n. L. a Přeloučí

2005 zemřel Ladislav Jičínský, dlouholetý pardubický lehkoatletický organizátor a trenér

2006 byla zahájena výstavba 4,2 km dlouhého obchvatu silnice R 35 kolem Holic.