V posledních dnech se v Pardubicích opět otevřela diskuze ohledně vytvoření podjezdu na náměstí Republiky. „Návrh ale problém s dopravou v centru města neřeší, pouze ho překrývá a navíc znemožní skutečné zhodnocení tohoto prostoru v budoucnosti,” uvedla Eliška Nováková z občanského sdružení Město na kole.

Jde o radikální zásah do města

„Vybudování tunelu na náměstí Republiky je necitlivým zásahem do centra města, který půjde v budoucnu jen těžko a opět nákladně vracet do původního stavu. Město již podruhé v historii tohoto místa ustupuje automobilové dopravě a obětuje jí jeden z potenciálně nejcennějších prostorů v Pardubicích – tentokrát ještě drastičtějším způsobem než v 60. letech,” dodala Eliška Nováková.

„Vzniknout má sice nový pobytový prostor, ten však bude příjemný jen při pohybu mezi třídou Míru a Zelenou bránou. Při jakémkoli vychýlení z této trasy se člověku naskytne pohled na betonové rampy podjezdu, které nejsou důstojným sousedem cenných historických budov,” pravila.

Zahloubení vozovky má zajistit pěší propojení třídy Míru s Pernštýnským náměstím, tedy dvou veřejných prostorů, které v současné době svou atraktivitu ztrácejí. „Pokud je tato pěší vazba jediným důvodem pro tak nákladnou stavbu, pak je to investice značně nejistá. Smysluplnější by bylo začít rekonstrukcí špatně fungující třídy Míru než zajišťovat její propojení s okolím. Záměr vybudovat podjezd není navíc zachycen v žádném koncepčním materiálu nebo plánu, který by byl podroben diskuzi odborníků či veřejnosti. Dokud se investice budou dělat tak, jak zrovna přicházejí peníze, bez toho, aby byly promyšleny konsekvence, a bez posouzení dalších alternativ, nebudou chystaná opatření nikdy smysluplná,” nechal se slyšet další z členů občanského sdružení Jakub Kutílek.

Podjezd neřeší navazující úseky

Stavbou podjezdu se podle něj nezlepší situace ani na souvisejících úsecích: na Sukově třídě, která centrum odřezává od Tyršových sadů, či v ulicích Jahnova a Bubeníkova, které jsou taktéž nadměrně zatíženy automobilovou dopravou. „Drahé opatření na nejpalčivějším místě navíc snižuje pravděpodobnost komplexního řešení tohoto průjezdu centrem města,” prohlásil Jakub Kutílek.

Návrh podle něj nepracuje s možností přesunout část vozidel na rychlodráhu. „Mnozí si dnes jízdou kolem Zelené brány pouze zkracují cestu. Zúžením do dvoupruhu se kapacita nesníží, pro tu je totiž rozhodující křižovatka. Vyrušení stávajícího přechodu pro chodce naopak automobilům průjezd usnadní,” řekl.

Podjezd zvyšuje znečištění ovzduší

Protože je rampa stoupající z podjezdu v těsné blízkosti světelně řízené křižovatky, bude na ní podle členů občanského sdružení Město na kole docházet k zastavování a opětovnému rozjíždění vozidel, čímž se zvýší zatížení hlukem a exhalacemi.

„Naše představa o podobě náměstí Republiky se zakládá na víře, že se v budoucnu prostředí nejen v centru Pardubic přestane přizpůsobovat rostoucím potřebám automobilové dopravy,” shodli se členové sdružení Město na kole.

„V dlouhodobém výhledu by měla být automobilová doprava v prostoru náměstí Republiky omezena až na nezbytné minimum. Pak by bylo možné vozovku na náměstí Republiky zúžit. Prozatím navrhujeme vyznačení vyhrazených pruhů pro autobusy a jízdní kola. To usnadní přecházení na náměstí Republiky i na Sukově třídě. Kromě toho tato opatření povedou ke zvýšení komfortu cyklistů, veřejné dopravy a snížení atraktivity průjezdu centrem pro motoristy,” uzavřeli.