Úderem půlnoci musí na území města Holic vypnout provozovatelé všechny výherní hrací přístroje.

Tuto povinnost jim stanovuje nová vyhláška o stanovení místa a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

Městští zastupitelé ji přijali koncem minulého roku s platností od 1. ledna letošního roku.

Na terminály se nevztahuje

Zákon umožňuje obcím podobnou vyhlášku stanovit s tím, že obec má pravomoc určit, kde mohou být přístroje provozovány, popřípadě v jakém časovém úseku.

Ten je v Holicích nově ohraničen osmou hodinou ranní a půlnocí. Všech pětatřicet přístrojů, rozmístěných ve čtyřech klasických restauracích, a třech hernách na náměstí či v jeho bezprostředním okolí, tak o půlnoci usíná.

Vyhláška se ovšem ze zákona nevztahuje na loterie nebo podobné hry, které povoluje ministerstvo financí. Sem patří i tzv. terminály.
Jedním z důvodů omezení hrací doby výherních hracích přístrojů byla bezpochyby snaha více zabránit porušování nočního klidu. Přitom pro městskou kasu není příjem z provozu těchto přístrojů zanedbatelný.

Například v roce 2006 se jednalo o necelé dva miliony korun a jen v polovině roku loňského to bylo již půl druhého milionu korun.
Jedna herna stále nonstop

Nakonec se ale ukazuje, že vyhláška měla větší dopad, než její tvůrci patrně zamýšleli.

Dvě ze tří heren totiž upravily podle stanoveného času i otevírací dobu a o půlnoci zavírají.

Nonstop tak funguje jen jediná herna na holickém náměstí.

V ní mají gambleři též jedinou možnost ukojit po půlnoci svou závislost, neboť právě ona provozuje vedle výherních hracích přístrojů i terminály, na které se městská vyhláška nevztahuje.

Dodržování kontroluje policie

Na dodržování nové městské vyhlášky dohlíží kromě městských orgánů také Policie České republiky a Městská policie Pardubice.

Její neplnění může být postiženo jako přestupek s pokutou do třiceti tisíc korun, nebo jako správní delikt, kde hrozí sankce až do výše dvou set tisíc korun. (Lukáš Peška)