Kauza spalovna
Spalovnu v Rybitví u Pardubic vlastnila a provozovala od roku 1995 do roku 2004 chemička Synthesia. Poté ji odstavila, protože nesplňovala emisní limity. Od roku 2006 patří společnosti AVE CZ, která plánovala modernizaci zařízení a spalování až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Narazila však na silný odpor obcí i veřejnosti, petici proti spalovně podepsalo téměř 50 tisíc lidí. I kvůli tomu nezískala kladný posudek dopadů zařízení na životní prostředí EIA. Firma se ale nevzdala a o povolení spalovny nadále bojuje.

Pardubičtí zastupitelé budou na svém dnešním zasedání rozhodovat o tom, zda odkoupí spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví, kterou chce zprovoznit firma AVE CZ.

Z městské kasy by bylo nutné zaplatit 35 milionů korun, dalších 25 milionů by pak stála demolice a sanace objektů, které v nepoužívaném areálu stojí.

Zatímco na sociálních sítích vznikla iniciativa podporující odkup spalovny, kritici tohoto postupu upozorňují na to, že město bude vlastně kupovat objekt, který k ničemu nepotřebuje.

„Společnost AVE CZ požaduje za spalovnu 35 milionů korun. Znamená to zhruba 380 korun na jednoho obyvatele města. Pak by celý příběh definitivně skončil," vysvětlil pardubický primátor Martin Charvát (ANO).

Samotný objekt spalovny však podle znaleckého posudku stojí jen něco málo přes šest milionů korun. Zbytek město zaplatí za odkup podnikatelského záměru společnosti AVE.

„Budeme hlasovat proti odkupu, ačkoliv nikdo z nás není fanouškem spalovny. Obce a města mají nabývat majetek potřebný pro správu věcí veřejných a ne nakupovat podnikatelské záměry soukromých firem," poznamenal šéf kontrolního výboru pardubického zastupitelstva a opoziční zastupitel za ODS Karel Haas.

PROSTŘEDKY Z UNIE?

Podle pardubického radního Vítězslava Novohradského (ČSSD) by ovšem město mohlo areál využít.

„Územní plán města Pardubice počítá s využitím šedé zóny, do níž spadá i areál současné spalovny
v Rybitví. Na případnou sanaci pozemků spojených se spalovnou bychom zcela jistě získali prostředky 
z operačních fondů Evropské unie a také z kraje. Umím si představit, že by město v areálu bývalé spalovny provozovalo například mechanicko-biologickou úpravnu odpadů, čímž by 
do značné míry vyřešilo problém se svozem komunálního odpadu a ještě by za jeho využití mohlo získat další prostředky do rozpočtu," sdělil Deníku radní a předseda představenstva společnosti Služby města Pardubic Vítězslav Novohradský.

Odpůrcům také vadí, že město kupuje spalovnu 
v době, kdy zdaleka není jasné, jestli by firma dokázala získat povolení ke spalování nebezpečného odpadu poblíž krajského města.

V září totiž Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl integrované povolení k přestavbě spalovny v Rybitví. Už před lety nezískal projekt souhlas ministerstva životního prostředí.

Představitelé firmy AVE CZ ale tvrdí, že projekt je stále aktuální a snahu 
o zprovoznění nevzdávají.

„Projekt spalovny je pro nás stále otevřený a aktuální. Jsme připraveni odprodat zařízení městu Pardubice, ve hře je ale i prodej strategickému investorovi, který projevil o spalovnu zájem. Každopádně naše společnost bude pokračovat v krocích směřujících ke zprovoznění spalovny – rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nám umožnilo podat dovolání 
k ministerstvu životního prostředí, které nyní musí rozhodnout, že EIA byla zpochybněna pouze na základě veřejného odporu, což z hlediska procesu EIA není zákonný důvod. Jsme rádi, že lze konečně v povolovacím řízení procesně pokračovat, což nebylo před zamítnutím integrovaného povolení možné," vyjádřil se obchodní ředitel a prokurista firmy AVE CZ Aleš Hampl.

OSTRÉ VÝROKY

O spalovně už pardubičtí zastupitelé jednali několikrát a padaly při tom i celkem ostré výroky.

„Domnívám se, že ta cena je hanebná a neodpovídá realitě. Spalovnu by nemělo kupovat město Pardubice, ty pozemky budou jen obtížně použitelné," uvedl například zastupitel a jeden ze zakladatelů spolku Stop spalovně Jan Linhart.
Na facebooku v minulých dnech vznikla iniciativa Odkupme spalovnu sami.

„Vadí mi liknavý přístup zastupitelů a bojím se, že opět promarníme šanci zbavit se spalovny jednou provždy. Řada lidí dala jasně najevo, že tu spalovnu nechce a projevila ochotu na odkup radnici přispět ze svého – vychází to 400 korun na jednoho obyvatele Pardubic. Nedělám si iluze, že se nám podaří vybrat celou částku na odkup spalovny, ale přijde mi to jako dobré gesto, jak vyjádřit směrem k zastupitelům svůj názor – čtyři stovky za to určitě stojí," nechal se slyšet zakladatel iniciativy David Vondra.