„Patnáct účastníků získalo zaměstnání, šest žen je na mateřské dovolené, jedna v léčebně dlouhodobě nemocných, tři navštěvují další rekvalifikační kurz a pouze čtyři absolventi nemají zájem ve svém životě učinit změnu,“ uvedla radní Pardubického kraje pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost Jana Smetanová, pod jejíž záštitou se projekt konal.

„Projekt byl původně naplánován pro dvě skupiny klientů, ale pro velký zájem byl prodloužen a možnost zaměstnání získaly další zájemkyně,“ řekla Jana Smetanová.

Klientky absolvovaly počítačový kurz a rekvalifikačníkurz s názvem Pracovník sociální péče se zaměřením na osobní asistenci. „Účastníci projektu se pravidelně scházejí a plně využívají získané znalosti s prací na internetu. Zde se naučili vyhledávat potřebné informace týkající se nabídek zaměstnání či možnosti ubytování,“ dodala radní.