Vítězem veřejné soutěže na stavbu azylového domu je Digitronic cz, která má za úkol zpracovat všechny stupně projektové dokumentace.

Na území města se nachází dva azylové domy, které provozuje organizace SKP Centrum. Z toho jeden z toho je určený pro muže a druhý pro ženy a matky s dětmi. U azylového domu pro muže a noclehárny pro muže sídlících v Milheimově ulici je dlouhodobě upozorňováno ze strany provozovatele na nedostatečné a nevyhovující prostředí pro klienty.

Prezentace letounu EMBRAER KC-390 na pardubickém letišti.
Armáda rozjela modernizaci pardubického letiště. Cestujícím dovolenou nepřekazí

„Hraniční kapacita a praktická neřešitelnost bezbariérového přístupu ve stávajícím objektu jsou velkým problémem s ohledem na klientelu poskytovaných sociálních služeb. Řešením tohoto dlouhodobě nepříznivého stavu je výstavba nového kontejnerového třípodlažního objektu s azylovým domem pro muže v horních patrech s kapacitou 23 osob v sedmi dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích a nízkoprahovým denním centrem v přízemí s kapacitou až 35 míst. V centru počítáme i s dalšími službami v podobě velmi dobře fungující ordinací pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale i noclehárnami, pro muže s kapacitou 12 lůžek a pro ženy 9 lůžek,“ shrnuje podobu nového Centra služeb pro osoby bez přístřeší 1. náměstek primátora zodpovědný za rozpočet, sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že právě kontejnerový systém je zvolen s ohledem na možnost v případě dalšího vývoje v území, a v případě potřebnosti, v budoucnosti zařízení přesunout do jiné lokality.

„Současný objekt nízkoprahového denního centra se kompletně zbourá, s tím že charakter a atmosféra ulice zůstane zachována a vystaví se zde nový objekt kontejnerových služeb. Zajištění provozu jednotlivých organizací s respektováním pravidla, že se klienti nesmí potkávat, představuje značnou výzvu. Proto je nutné dodržet dispoziční členění. Klienti budou přicházet z ulice Na Staré poště, zaměstnanci zadními vstupy přes sousední areál, kde je možné i parkování osobních automobilů. Pro členění bude použita nejzákladnější forma kontejnerová stavby. Celý objekt bude samozřejmě kompletně bezbariérový,“ okomentoval návrh stavby, ze kterého budou projekční práce vycházet architekt Vítězslav Táborský z Air atelier.

Komisař soudu předvedl praktickou ukázku se samonabíjecí puškou značky CZ 858 Tactical 4V. (Zbraň byla zabezpečena, tak aby z ní nebylo možné nyní střílet.)
Alkohol, marihuana a zbraň. Žena za pokus o vraždu manžela dostala podmínku

Při zpracování studie byly na konci roku 2022 investiční náklady odhadovány ve výši 65 milionů korun. „Máme za sebou první pracovní jednání s dodavatelem. Zahájili jsme projekční práce ve všech stupních včetně dokumentace pro provedení stavby a propočtu celkových finálních investičních nákladů. V rámci této investice bychom chtěli usilovat o dotace z IROP na budování infrastruktury sociálních služeb, pokud bude možnost. Výhodou kontejnerové výstavby je také jeho rychlost, kterou odborníci odhadují na 6 až 9 měsíců včetně demolice původních objektů,“ objasnil informace k potenciálnímu financování projektu náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že část peněz by na tento projekt mohlo město získat možným prodejem původního objektu azylového domu sídlícího v Milheimově ulici. Město bude chtít po projektantech také prověřit adaptivní opatření na kontejnerovém systému.

GAMPA a Sféra v Automatických mlýnech jsou plně zkolaudovány
GAMPA a Sféra v Automatických mlýnech jsou zkolaudovány a chystají novinky

„Prověříme také možnost dotací na zelené střechy. Pokud by se to podařilo, tak i kontejnery by mohly být vhodné pro instalaci zelených střech v přízemní části objektů noclehárny a ordinace lékaře pro lidi bez přístřeší,“ doplnila náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová.

Radnice počítá s tím, že pro provozovatele SKP Centrum a stávající ordinaci bude muset v případě realizace zajistit na přechodné období prostory, aby mohli pokračovat v přijímání potřebné pomoci a péče. Vybudování nového azylového domu a doprovodných služeb potvrzuje závazek města k poskytování sociální péče a podpory pro všechny své obyvatele, které vyplývají z Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících zdravotních služeb na území města Pardubic.

(Tisková zpráva)

Mohlo by vás zajímat: Stavba severovýchodního obchvatu: Silničáři hlásí posun. Za 4 hodiny 32 metrů

Zdroj: ŘSD