Po anketě mezi obyvateli města a následném rozhodnutí zastupitelů to vypadalo, že je jasno: socha barikárníka se z prostoru před sokolovnou přestěhuje ke hřbitovu. Nyní ale zastupitel za KSČM Antonín Oliva žádá, aby se zastupitelstvo problémem znova zabývalo.

Navrhuje sochu z dílny holického rodáka Josefa Malejovského posunout jen o zhruba deset metrů vpravo, směrem k mateřské škole a ponechat ji na jejím současné stanovišti – v sokolském parku.

„Obrátil se na mě odborník, který se sochařinou zabývá, a upozornil mě, že při tak náročném stěhování a bez potřebného speciálního vybavení dojde s velkou pravděpodobností k poškození sochy, která je jinak velice dobře zhotovená," uvedl Antonín Oliva. Nezamlouvá se mu nejen přesun díla, ale také nové místo, pro které se v anketě vyslovili obyvatelé Holic a s jejich názorem se ztotožnila i většina zastupitelů.

„U hřbitova bude socha vydána na pospas vandalům, nebyla by to první socha, kterou by poničili," domnívá se zastupitel. Umírající barikádník s truchlící matkou, který má připomínat oběti druhé světové války, byl před sokolovnu instalován až v roce 1988.

Někteří Holičtí mají za to, že komunisté sochu umístili před sokolovnu „natruc" sokolům a že se drastický výjev do parku, který má sloužit k odpočinku, nehodí. Antonín Oliva navrhuje umístit sochu nově do úrovně trávníku, nikoliv na sokl, aby neclonila výhled na sokolovnu.

„Je to důležitá památka na oběti holického povstání proti nacistům v roce 1945," uvedl Oliva. Zastupitelé se k problému sochy vrátí na květnovém zasedání.

„Jednou už bylo demokraticky rozhodnuto. Šedesát šest procent občanů, kteří hlasovali v anketě vyhlášené městem, se vyslovilo pro místo u hřbitova," upozornil starosta Holic Ladislav Effenberk.

Město připravuje rekonstrukci parku u sokolovny. Vymění některé dřeviny, osvětlení i dlažbu.