Veřejnost se může těšit na vystoupení starokladrubských běloušů a vraníků na hlavním nádvoří, které je lemované řadou historických budov: stájemi, kostelem sv. Václava a Leopolda, zámkem a expozicí kočárovny a postrojovny.

Program začíná v 10 hodin chovatelskou ukázkou, v 11:30 hodin je očekáván příjezd Marie Terezie s císařem Františkem I. Štěpánem Lotrinským v slavnostní zápřeži. "Marie Terezie se významnou měrou zapsala do dějin Národního hřebčína, a tento bod programu připomíná její 300. výročí narození," uvedl Pavel Douša z Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Hlavní program začíná v 13 hodin. Obsahuje 15 výjimečných prvků, do kterých bude zapojeno téměř sto koní.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky zápřeže, skokovou čtverylku, voltižní ukázku dětí nebo barokní pas de deux v kostýmech. "Nebudou chybět ani speciální vystoupení jako například uherská pošta, pushball, což je koňský fotbal, či závěrečné vícespřeží," dodal Pavel Douša. Pozvání přijali Zemský hřebčinec Písek, Zemský hřebčinec Tlumačov a poprvé v historii prezentačních přehlídek Národního hřebčína i zemský hřebčinec Landgestüt Redefin.

Vystoupí také žáci Střední školy chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem. Zajímavostí budou sedlové tandemy starokladrubský běloušů i vraníků a společná skoková čtverylka zástupců zúčastněných hřebčínů. Součástí programu je i vystavení doposud neprezentovaných sbírek – například historického biskupského kočáru v císařské jízdárně.

K slavnostnímu dni je připojena netradiční prohlídka zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která bude probíhat od 19 do 24 hodin a návštěvníky bude provázet sama Marie Terezie a císař František I. Štěpán Lotrinský. Výjimečně se návštěvníkům během muzejní noci otevře kaple Povýšení sv. kříže a tajemství její krypty.