Obyvatelé obce mezi Pardubicemi a Hradcem Králové se denně potýkají s nárůstem dopravy na silnici vedoucí právě přes Opatovice.
Najít takové řešení, které její dopad zmírní, či v budoucnu co nejvíce odbourá, se v minulých dnech snažili zástupci okolních obcí, měst i obou krajů, na jejichž rozhraní se obec s více než dvěma tisíci obyvatel nachází.
„Po otevření obchvatu Opatovic nad Labem na silnici I/37 se část tranzitní dopravy paradoxně přenesla na komunikaci procházející celou obcí, což výrazně zhoršilo nejen bezpečnost, ale i kvalitu života v obci," popsal starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout situaci, kterou by mělo napomoci řešit právě setkání na obecním úřadě.

„Pozvali jsme zástupce obou krajů, Pardubic, Hradce Králové a Správy a údržby silnic k jednání, které vyústilo k návrhu kroků, jak neutěšenou situaci v obci řešit. Naše požadavky budeme směrovat na Ředitelství silnic a dálnic, které i přes připomínky a varování, že tento stav nastane, celou situaci výrazně podcenilo," míní starosta Opatovic.

V prohlášení, na kterém se shodli všichni zúčastnění, jsou navrhovány například financování chodníků, autobusové zastávky či zlepšení osvětlení na silnici II/324 procházející Opatovicemi mimo rozpočet obce. V návrhu nechybí ani úprava křižovatky u benzinové pumpy. Tento úsek je nyní jednosměrný z důvodu umístění zákazu odbočení vlevo na silnici vedoucí z Vysoké nad Labem do Opatovic.

Z navazujících projektů je prý potřeba pokusit se vrátit do projektové dokumentace silnice R/35 mimoúrovňovou křižovatku Bukovina, jejíž vypuštění zkomplikovalo dopravu na levobřežní části Labe. Z dlouhodobých záměrů se účastníci shodli také na podpoře Jižní spojky, komunikace vedoucí po jižním okraji Hradce Králové z konce dálnice směrem na R35.

„Úpravy chodníků a dalších bezpečnostních prvků v Opatovicích nad Labem je třeba udělat bezodkladně. To, že k současné situaci dojde, jsme varovali všechny dotčené orgány již od roku 2008. Naše připomínky byly ale vždy zamítnuty. Nyní je tedy na řadě Ředitelství silnic a dálnic, aby stav napravilo a dopady zmírnilo," dodal Pavel Kohout.

Stav dopravy 
v okolí Opatovic

Po desetiletí používaná trasa do Opatovic nad Labem od Hradce Králové, jež využívali i lidé jedoucí ze směru od Vysoké přes železný most nad řekou Labe, doznala od začátku září zásadní změny. „Do Opatovic po ní již nejde dojet bez dopravního přestupku. Kdo z Hradečáků, převážně z Moravského Předměstí, chtěl uniknout kolonám u fakultní nemocnice, má nyní smůlu. Musí jinudy. Řidiči řeší problém různě, například značka přikazující směr pravidelně mizí. Všechny připomínky Opatovic i dalších subjektů a obyvatel k tomuto řešení byly zamítnuty. Kuriózní je, že Hradec Králové, v němž se nová úprava dotkne velké části obyvatel, nebyl účastníkem řízení. V projektu R35 chybí křižovatka v Bukovině, která by problém vyřešila," upřesnil starosta a dodal, že Opatovice nad Labem připomínkovaly studie i další dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Námitky ale byly zamítnuty, stejně tak odvolání. Jediným výsledkem tak byla pouze úprava značení, a tudíž přesměrování dopravy do Opatovic nad Labem vedoucí od Hradce Králové…

Opráší myšlenku křižovatky?

„Obec Opatovice nad Labem se nyní snaží iniciovat změnu projektové dokumentace R35, vrátit zpět myšlenku křižovatky v Bukovině, kterou podporují i starostové dotčených obcí na levém břehu Labe," nastínil možné řešení starosta Pavel Kohout.