Mezi klienty se řadí především lidé bez domova a obyvatelé azylových domů.

Ordinaci sídlící v ulici Jana Palacha vede společnost lékaře Radoslava Svobody, kterému město přispívá na provoz. Pomoc funguje šest hodin týdně a v případě potřeby poskytuje i lékařskou péči v terénu.

„Když jsme projekt „Růžovky“, jak mu v týmu pracovně říkáme, spouštěli z důvodu absence praktického lékaře pro osoby sociálně vyloučené, které neměly dostupnou včasnou zdravotní péči, museli jsme překonat řadu překážek od jednání se zdravotními pojišťovnami, přes vytipování místa, vybavení ordinace, ale především sehnání ochotného lékařského a sesterského personálu,“ popsal začátky projektu náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že tento potřebný projekt ale nenechal odradit.

V Pardubicích přibývá bezdomovců. Stále častěji to jsou lidé od 18 do 20 let.
V Pardubicích přibývá bezdomovců. Stále častěji to jsou lidé od 18 do 20 let

Počet ošetřených lidí postupně přibývá. Předloni měla ordinace zhruba 210 klientů, v uplynulém roce to bylo už 250.

„V současné době má ordinace v evidenci přes 500 klientů, ročně provede přibližně 750 vyšetření a pravidelně sem dochází zhruba 250 osob, které jsou nějakým způsobem napojené na naše sociální služby a jejich poskytovatele,“ přiblížil Rychtecký.

Počin pardubické radnice ocenilo i Ministerstvo vnitra.

Za projekt ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením si zástupci minulý týden převzali ocenění.

„Tahle cena patří všem, kteří se nevzdali a hledali cesty, nikoliv problémy. Po téměř sedmi letech od otevření ordinace mohu konstatovat, že je projekt opravdu úspěšný a plní funkci, kterou jsme od něho očekávali,“ dodal Rychtecký.

Ordinace pro osoby bez přístřeší

Ordinace, jež je určena osobám ohroženým sociálním vyloučením a bez přístřeší, byla zprovozněna v říjnu roku 2016 na Dukle, vedle SKP-Centra Pardubice, které usiluje o sociální začlenění této cílové skupiny. Pacient, který do ordinace přijde, nesmí, respektive by neměl být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Před návštěvou ordinace může využít i hygienického servisu v nízkoprahovém denním centru, které sídlí ve stejné budově. Pacienti v ordinaci mohou získat nejen potvrzení o bezinfekčnosti, které je podmínkou přijetí do azylového domu, mohou zde řešit svůj zdravotní stav a předcházet tak šíření různých nemocí, lékařka pomůže i s vyřizováním invalidního důchodu, příspěvku na péči a podobně.