Informační modelování staveb, známé pod zkratkou BIM, je součástí dlouhodobého trendu digitalizace stavebnictví, která má za cíl zefektivnit procesy v rámci celého životního cyklu staveb. Od jejich projektování, přes výstavbu až po jejich užívání a s tím spojenou správou nemovitostí. Během týdenní Letní školy si středoškoláci vyslechnou přednášky odborníků z praxe a budou se také věnovat pasportizaci stávajících staveb metodou BIM a sběru dat pomocí 3D laserových technologií. Data, která v rámci pasportizace objektů vznikají, jsou důležitá při plánovaných rekonstrukcích staveb a mohou být cenným modelovým základem při správě nemovitostí.Studenti ale nebudou trávit čas pouze u počítačů, čekají je ukázky nejmodernějších technologií zaváděných do stavebnictví. Uvidí například robotického psa, laserový autonomní skener pro sběr dat ze vzduchu nebo trenažér bagru. 

Policista odvrátil hrozící karambol na dálnici. Srnce odnesl do bezpečí. Zaplatil za to však zraněním.
Chtěli odvrátit karambol na dálnici. Policistovu ruku při tom probodl paroh

„Studenti si vyzkouší praktický sběr dat v terénu jak v exteriéru areálu, tak i ve vybraných objektech kampusu Univerzity Pardubice. Na sběr dat navážou zpracováním mračen bodů jako ideálního podkladu pro zpracování modelu na principu 3D/BIM pasportu stávajícího stavu budov. S tím souvisí potřeba osvojit si modelovací nástroje a efektivní techniky modelování stavebních konstrukcí,“ uvedl Ing. arch. Petr Vaněk, II. místopředseda představenstva spolku Odborná rada pro BIM.

Ohrazenice - depozitář obrazů.
Pardubické památky se o víkendu otevřou zdarma. Nabídnou speciální program

„Studenty středních škol stavebních čeká na Univerzitě Pardubice nabitý týden s bohatým programem. Věříme, že workshopem získané zkušenosti zúročí ve svém dalším studiu například na naší fakultě, kterou budou mít šanci také poznat,“ uvedl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Libor Švadlenka.