"Výcvik byl zaměřen na zásah IZS při mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech. Vysoce nebezpečné nákazy jsou definovány jako infekční onemocnění se závažným klinickým průběhem spojeným s vysokou smrtností a také vysokou nakažlivostí,“ vysvětluje kpt. Ing. Lukáš Žejdlík z HZS Pardubického kraje.

Jako příklady takových nemocí uvádí hasiči ebolu, SARS, MERS, anthrax, virus Marburg, virus Lasa, viru Junin, virus Machupo, virus Krymsko-konžké hemoragické horečky a virus varioly.

Požár myčky.
Požár myčky v noci vyděsil obyvatele bytu v pardubických Polabinách

„V případě záchytu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí musí hasiči ve spolupráci s Biohazard týmem zdravotnícké záchranné služby naložit pacienta do transportního izolačního prostředku osob, provést dekontaminaci zasahujících a samotného transportního prostředku osob a částečnou desinfekci ohniska nákazy,“ do detailu popisuje Lukáš Žejdlík. Taková pacient pak míří na Kliniku infekčních, parazitních a tropických nemocí v Nemocnici na Bulovce v Praze.

Transportní izolační prostředek osob je speciální biovak, který slouží k přepravě osoby infikované vysoce nebezpečnou nákazou nebo osoby, u které je nezbytné zajistit ochranu před vnějším prostředím. Umožňuje provoz v podtlakovém nebo přetlakovém režimu s filtrací vstupního i výstupního vzduchu.