„Nejen že se daří tento projekt rozšiřovat do dalších lokalit, od zavedení kontejnerů na klíč se nám navíc vrací opravdu využitelný, jinými surovinami neznečištěný bioodpad, který poslouží jako vstupní surovina k výrobě kompostu v dražkovické kompostárně. Služby města Pardubic od začátku dubna rozmístily celkem 20 nových kontejnerů do vytipovaných lokalit na Dukle, Višňovce a v Polabinách a z důvodu zájmu obyvatel přibyly kontejnery také na Dubině. V rámci prvního a druhého svozu, které byly od rozmístění kontejnerů provedeny, se nám přitom povedlo vyseparovat 2,86 tuny bioodpadu,“ informuje náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Kontejnery musí být zamčené

Pardubice mají nyní na svém území celkem 25 hnědých kontejnerů.

Po negativních zkušenostech jsou hnědé kontejnery uzamčeny ve snaze předejít znehodnocení obsahu nezodpovědnými jedinci.

„První zkušenosti se separací bioodpadu na sídlištích nebyly vůbec dobré. Lidé do kontejnerů vhazovali všechno možné, včetně komunálního odpadu a plastových lahví. Takový obsah pak bohužel končil na skládce, jelikož jej nebylo možné dále využít a snaha zodpovědných občanů tak byla zbytečná. Uzamčení kontejnerů tuto situaci výrazně změnilo,“ popisuje důvody zavedení kontejnerů na klíč vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Kontejner na bioodpad. Ilustrační foto.
V Pardubicích vzroste počet hnědých popelnic na bioodpad. Budou zamčené

Zájemci o klíč k těmto kontejnerům si jej mohou bezplatně vyzvednout na úřadech svých městských obvodů či na odboru životního prostředí magistrátu města.

Místa umístění popelnic na bioodpad

Polabiny: ul. Ohrazenická 168, ul. Lonkova 469, ul. Prodloužená 261, ul. Valčíkova u garáží, ul. Křičkova z boku domu 418, ul. Brožíkova 434, ul. K Rozvodně 97

Dubina: stávající stanoviště - ul. Dubové Návrší u čp. 748, ul. Erno Košťála 973, ul. Luďka Matury u čp. 851 – 852, ul. Bartoňova 842 -845, ul. Dašická 1767 – kachlíky

Dubina: nová stanoviště - ul. Jana Zajíce čp. 960, ul. Erno Košťála u čp. 1008, ul. Studánecká před čp. 1568, ul. Na Drážce čp. 1564, ul. R. Vojtěchové z boku čp. 606

Dukla: ul. Wolkerova x Jiránkova u čp. 2080, ul. Jiránkova 2205, ul. Lexova 2338 poblíž výměníku, ul. Artura Krause 2315, ul. Jilemnického 2213

Višňovka: ul. K Blahobytu x S. K. Neumanna u čp. 2486, ul. Žel. Pluku x Čihákova u čp. 2141 - vedle přístřešku, ul. Železničního pluku u čp. 2186 - vnitroblok