Akce měla za úkol nalákat co nejvíce lidí a propojit světy duševně nemocných a zdravých lidí. To bylo možné díky tomu, že zaměstnanci této kavárny jsou právě zdravotně handicapovaní, kteří zde pracují pod dohledem sociálních pracovníků. Spolek Výměník spadá pod organizaci Péče o duševní zdraví a založil tuto kavárnu jako prostor, kde se společně potkávají všichni nehledě na zdravotní stav a mohou tak bořit bariéry.

Kromě koupi nejrůznějších věcí si návštěvníci mohli užít živou hudbu a prohlédnout si výstavu fotografií Zdenky Kulhánkové v prostorách kavárny, jejíž vernisáž byla také jednou z akcí TDZ. Výstava k oslavě dvaceti let Výměníku je podle Lucie Antes, vedoucí sociálních služeb Výměníku, pro tento rok výjimečným prvkem celého osvětového týdne. Fotografie zachycují jak duševně nemocné, tak jejich asistenty při práci. „Snažili jsme se, aby hlavním prvkem byla spolupráce. Nechceme se rozdělovat na “my” a “oni” jako ti zdraví a ti nemocní. Na těch fotkách nepoznáte, kdo je klient, kdo sociální pracovník a kdo zaměstnanec,” vysvětlila myšlenku výstavy Antes.

Osvětová kampaň slaví tento rok třicáté výročí. Různými akcemi jako jsou odborné přednášky, filmové projekce či výstavy se snaží kampaň bojovat proti stigmatizaci duševního onemocnění a vzdělávat veřejnost. Tento rok se organizátoři museli také potýkat s opatřeními proti šíření koronaviru a některé akce museli i zrušit. „Úplné zrušení jsme nezvažovali nebo jsme si to spíš nepřipouštěli. Samozřejmě, že ta možnost byla a při plánování jsme nebyli ani tak odvážní a neplánovali jsme toho tolik,” objasnila Antes. Letos bylo tak naplánováno akcí o něco méně ale o to více na jejich plánování organizátoři pracovali.

Koronavirová nákaza se však svým způsobem stala i součástí osvěty. „Zároveň strach z nákazy a stigmatizace lidí, kteří museli zůstat v karanténě nebo měli pozitivní test, velice dobře připodobňuje i stigmatizaci lidí žijících s diagnózou duševního onemocnění. Bojíme se toho, co neznáme a co jsme sami nezažili,“ vysvětlila Michaela Susedíková, specialistka destigmatizace z Národního ústavu duševního zdraví.

Akce v kavárně probíhají celoročně. Pořádají se tu destigmatizační kampaně, bazary a každý měsíc je v kavárně nová výstava. Prostor dává kavárna především handicapovaným výtvarníkům, ale výstavu tu může mít každý, kdo tvoří a stojí o to.

Andrea Pospíšilová