Celých sto třicet pět let od svého založení oslavil tento víkend Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč.

Oslavy výročí si mohlo užít celé město. Ve třináct hodin vyrazil Šípkovou ulicí průvod s prapory, dechovou muzikou, mažoretkami i čestnými hosty a přes náměstí zamířil na sídliště Na Lužci.

Tam se totiž slavnostně veřejnosti otevřela zrekonstruovaná a rozšířená hasičská zbrojnice, kterou hasiči začali s podporou města sami rozšiřovat a přestavovat, aby vyhovovala všem potřebám techniky i zázemím pro hasiče. Těch je nyní v Lázních Bohdanči, včetně nejmladších členů, třicet osm.

Akce pro veřejnost

„Chceme teď do příštích dnů začít s tím, co jsme kvůli dostavbě zbrojnice trochu zanedbávali. Stavba nám sebrala veškerý volný čas. Proto máme v plánu se za to veřejnosti odvděčit. Plánujeme osvětové akce a školení v oblastech první pomoci nebo požární prevence. První chceme udělat přednášku na téma zabezpečení komínů," plánuje Miroslav Kulhánek, starosta bohdanečských hasičů.

„Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč, byl oficiálně založen 30 dubna 1877 zápisem do spolkové knihy. Spolek založili významní občané vědomi si síly společné spolupráce, kterou nejlépe demonstroval kníže Svatopluk svým třem synům na třech prutech. Pruty svázané do sebe žádný syn nezlomil ale každý zvlášť ano. Proto i dnes je zapotřebí spolupracovat a táhnout za jeden provaz stejným směrem, a to nejen ve sboru, ale v celém městě," připomněl kronikář sboru Vladimír Svída.