„Zdeněk Gilar nemluví pravdu“

Na pravdě se nezakládají ani slova místostarosty Lázní Bohdaneč Zdeňka Gilara o tom, že projekt Lázní Bohdaneč byl schválen na úkor dalších, stejně kvalitních projektů. „Několik dalších projektů sice skutečně dosáhlo stejného bodového ohodnocení jako ten bohdanečský, ale tyto projekty byly rovněž schváleny, stejně jako dalších osmnáct, které v hodnocení získaly ještě méně bodů,“ uvádí ředitel úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád.

„Hodnocení projektů se odehrává ve třech fázích, kdy se na něm podílí minimálně deset lidí. Od této výzvy byla navíc pravidla hodnocení projektů zpřísněna, kdy technickou kvalitu projektu hodnotí dva nezávislí experti,“ připomíná Zdeněk Semorád.

Ten považuje tvrzení, že rozdělování dotací záleží na libovůli jednotlivců či zájmových skupin, za absurdní.
„Náš úřad je pod neustálým dohledem kontrolních orgánů, například Nejvyššího kontrolního úřadu, ministerstva financí, které se kromě jiného zaměřují také na způsob hodnocení projektů. Celou záležitost proto považuji za nekorektní mediální kauzu, do které jsou nepatřičně vtaženy i evropské dotace,“ dodává Zdeněk Semorád.

Osočování Radko Martínka: nemístné

ROP Severovýchod podle něj dlouhodobě patří mezi nejrychleji čerpající operační programy v České republice.
„Díky erudovanosti a znalosti problematiky evropských fondů má hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který předsedá Regionální radě, na tomto úspěchu velký podíl. Jakékoliv jeho osočování v souvislosti s čerpáním dotací z ROP Severovýchod je proto nemístné a vykonstruované,“ uzavírá ředitel úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád.

Martin Škeřík, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, vedoucí Odboru technické pomoci