Nejzazší termín? Do 30. června

„Krajský úřad v zákonem stanovené dvacetidenní lhůtě zjišťoval, zda podaná žádost splňuje všechny předepsané náležitosti. Po důkladném šetření zjistil, že tomu tak není, a požádal oznamovatele o jejich doplnění. Nejzazší termín pro byl po dohodě s oznamovatelem dohodnut na 30. června,“ konstatovala mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

„Žádost o integrované povolení musí obsahovat řadu zákonem předepsaných náležitostí. Společnost AVE CZ má šest měsíců na to, aby doplnila či upravila celkem čtrnáct zjištění našeho úřadu,“ prohlásil Václav Kroutil, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Žádost o integrované povolení se tak přerušuje do doby, než bude žádost doplněna. Pokud žadatel do poloviny roku tak neučiní, bude řízení zastaveno.

Postoj samosprávy kraje se prý nemění

Postoj krajské samosprávy a ani jednotlivých členů rady se k problematice spalování nebezpečných odpadů v Pardubicích nezměnil. „Žádost, vzhledem k četným nedostatkům, byla vrácena žadateli. Chtěl bych obyvatele našeho kraje, a zvláště Pardubic, Rybitví a přilehlého okolí, uklidnit. Snaha investora zprovoznit spalovnu nebezpečných odpadů po loňském negativním stanovisku EIA, kdy při veřejném projednávání tisíce občanů řeklo spalovně jasné ne, sice neustala, ale postoj kraje i jednotlivých členů rady se v žádném případě nezměnil,“ dodal náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý.